v

Livsmedelsverksamhet

Om du ska starta eller ta över en verksamhet där livsmedel produceras, hanteras, transporteras, säljs eller serveras måste du anmäla din anläggning till kommunen. Detta gäller även om du ska bedriva livsmedelsverksamhet under en begränsad tid eller om du redan har en registrerad livsmedelsanläggning men tillfälligt vill utöka din verksamhet på annan plats. Minst 14 dagar innan du planerar att starta din livsmedelsverksamhet måste du lämna in din anmälan till kommunens miljö- och hälsoenhet för registrering.

Mobila livsmedelsverksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Registreringsbeslutet ska du alltid ta med dig och kunna visa upp på plats vid kontroll i de kommuner dit verksamheten åker.

Tillfällen då du inte behöver registrera din verksamhet:

  • en bilhandlare, frisör eller liknande serverar kaffe och kaka till sina kunder
  • din förening säljer korv och hamburgare under en cup.

Om du har enskilt vatten till lokalen måste du registrera din dricksvattenanläggning.

När du anmäler en livsmedelsverksamhet till kommunen betalar du en engångsavgift för registrering av din livsmedelsanläggning. Avgiften ska täcka en timmes arbetstid och är därför 1370 kronor.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.