Länk till startsidan

Anmäl kyltorn

Om du planerar att starta kyltorn, eller ska anmäla befintligt kyltorn, behöver du skicka in de obligatoriska dokument som finns listade nedan. Ska du anmäla fler kyltorn i samma verksamhet så räcker det med en anmälan.

Om något förhållande i verksamheten ändras så ska verksamhetsutövaren genast underrätta tillsynsmyndigheten om ändringen.

Obligatoriska bilagor

Eftersom verksamhet med kyltorn är anmälningspliktig ska det finnas ett egenkontrollprogram. Till anmälan behöver du bifoga:

  • Karta med kyltornen markerade
  • Produktblad för kyltornet
  • Verksamhetens egenkontrollprogram.
  • Rutiner för kontroll och skötsel av anläggningen, samt dokumentation av utförd kontroll och skötsel.
  • Undersökningar och anmälan om driftstörning
  • Kemikalieförteckning

Skicka in anmälan

Anmälan, inklusive ovanstående bilagor skickas till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se ange "anmälan kyltorn" i ämnesraden.

För att anmälan ska kunna prövas i tid behöver uppgifterna inkomma till Örnsköldsviks kommuns miljö- och hälsoenhet senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

En avgift tas ut för handläggning av din anmälan. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga din anmälan.