Länk till startsidan

Kyltorn

Bra att veta

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma). Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer.

Kylvattnet i kyltornet håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av legionellabakterier. Eftersom det bildas aerosoler (fin vattendimma) i processen finns det risk att bakterier sprids långa sträckor. Det finns fall där utbrott av legionella har kunnat knytas till kyltorn. För att förebygga smittspridning är det därför viktigt att vi har kunskap om var det finns kyltorn.

Sedan den 1 februari 2024 är det förbjudet att utan anmälan uppföra eller använda kyltorn. Befintliga kyltorn behöver också anmälas. Kyltorn som redan är anmälda behöver inte anmälas igen. Detsamma gäller kyltorn som används i en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen.

Verksamhetsutövare som anmäler ett nytt kyltorn får inte uppföra eller använda det förrän tidigast sex veckor efter att en komplett anmälan skickats in till miljökontoret.

Verksamhetsutövare som påbörjat uppförande eller användning av kyltorn före den 1 februari 2024 ska anmäla kyltornet senast den 31 december 2024. För verksamhetsutövare som påbörjat uppförandet eller användningen av ett kyltorn efter den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med den 1 augusti 2024.

Om du inte anmäler kan du få betala en sanktionsavgift
Från och med den 1 augusti 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du uppför eller använder ett nytt kyltorn utan att ha anmält det.

Från den 31 december 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du använder ett befintligt kyltorn utan att ha anmält det.

Kontakt

Välkommen att kontakta miljö- och hälsoenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.