Länk till startsidan

Köldmedier

Bra att veta

Kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar är exempel på utrustning som innehåller köldmedier. Innan du installerar eller konverterar befintlig köldmedieutrustning som innehåller köldmedia som motsvarar 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) eller mer måste du i god tid anmäla det till kommunen.

Du som har en anläggning med utrustning som sammanlagt motsvarar 14 ton CO2e eller mer måste skicka in en årsrapport varje år till kommunen. Det gäller även mobil utrustning. Årsrapporten ska lämnas in av dig som är operatör och ansvarar för anläggningen. Rapporten ska lämnas in senast 31 mars året efter det kalenderår då läckagekontroll skett. En läckagekontroll ska genomföras för utrustning som innehåller köldmedia motsvarande fem ton CO2e eller mer. Kontrollen ska utföras av certifierad person. Information om vem som är certifierad för att utföra läckagekontroller finns hos företaget INCERT som utfärdar certifikaten.

Köldmedieanläggningar eller aggregat klassas som farligt avfall och ska skrotas på ett miljöriktigt sätt. Skrotning ska ske av en certifierad person. Kontakta Miva för mer information om omhändertagandet.

Förbud av köldmedier

Från och med 1 januari 2020 får du inte längre installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer (exempelvis R404A), eller vid service fylla på befintliga kyl- och frysanläggningar med en fyllnadsmängd på 40 ton CO2e eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer. Undantag är utrustning som används för att kyla produkter under -50°C.

Kontakt

Kontakta handläggare via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.