Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Avgift anmälningspliktiga verksamheter

Anmälningspliktiga verksamheter inom hälsoskyddet betalar en fast årlig tillsynsavgift till kommunen. Avgiftens storlek är baserad på vilken typ av verksamhet som bedrivs och hur stor påverkan verksamheten kan ha på människors hälsa och miljön. Grunden är att verksamheter med större risker har en högre avgift än verksamheter med mindre risker. Årsavgiften kan antingen höjas eller sänkas beroende på hur verksamheten sköts och bedrivs. En verksamhet som sköter sig och har en bra egenkontroll kan exempelvis få sänkt årsavgift. Avgiften ska täcka kostnader för tillsynsbesök, inläsning av ärenden, kunskapsuppbyggnad, kontakter med parter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra.