Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Avgifterna ska täcka kostnad för handläggning och tillsyn/kontroll. I handläggning ingår bland annat registrering av ärenden, remisshantering, besök på serverings-/försäljningsstället, utredningsarbete, beredning av beslutsunderlag, beslutsfattande och utfärdande av tillstånds-bevis. Avgift får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås. Avgifterna är beräknade på prisbasbeloppet för 2022, 48 300 kr, och regleras årligen efter prisbasbeloppet (PBB). Beloppet är avrundat till närmaste 25-tal kronor. Dessa avgifter gäller fr.o.m. 1 januari 2022.

Ansöknings- och tillsyns/kontrollavgifter vid försäljning av tobak, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, folköl och receptfria läkemedel

Ansöknings- och tillsyns/kontrollavgifter vid försäljning av tobak, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, folköl och receptfria läkemedel.
Ansökningsavgifter

% av PBB

Avgift

Nyansökan tobakstillstånd

20 %

9 650 kr

Ändring i tobakstillstånd

9 %

4 350 kr

Tillfälligt tobakstillstånd, t.ex. marknad eller festival

10 %

4 825 kr

Tillsyns- och kontrollavgifterTillsynsavgift tobak

8 %

3 875 kr

Tillsynsavgift tobak för restauranger med serveringstillstånd

2 %

975 kr

Tillsynsavgift e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

3 %

1 450 kr

Tillsynavgift folkölsförsäljning/folkölsservering

3 %

1 450 kr

Kontrollavgift receptfria läkemedel

3 %

1 450 kr

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper (elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, folköl och receptfria läkemedel)

Tobak + ytterligare produktgrupper

Flera produktgrupper (ej tobak)

1 %

8 %

+ 1 %

3 %

+ 1 %

475 kr

per produkt-grupp (ej tobak)

3 875 kr

+ 475 kr

per ytterligare produktgrupp

1 450 kr

+ 475 kr

per ytterligare produktgrupp

Uppföljande tillsyn med anledning av brister

2,5 %

1 200 kr