Länk till startsidan

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Kommunfullmäktige godkände den 26 september 2022 en ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt flera lagar, inklusive alkohollagen och tobakslagar (Kst/2022:624).

Avgifterna täcker kostnader för ärendehantering, tillsyn och kontroll, inklusive registrering, utredning, beslutsfattande och tillståndsutfärdande.

Avgifterna kan tas ut i förskott och baseras på prisbasbeloppet för 2024 (57,300 kr) med årlig justering enligt prisbasbeloppet (PBB)

Avgifterna träder i kraft från 1 januari 2024.

Ansöknings och anmälningsavgifter

Ansöknings och anmälningsavgifter

% av PBB

Avgift per år

Nyansökan tobakstillstånd

20 %

11 450 kr

Nyansökan tobakstillstånd

20 %

11 450 kr

Ändring i tobakstillstånd

9 %

5 150 kr

PBI-utredning (byte av enstaka person med betydande inflytande, större

förändringar hanteras som en bolagsändring)

4 %

2 300 kr

Anmälan om försäljning eller servering av folköl

2 %

1 150 kr

Anmälan om försäljning av e- cigaretter/påfyllnadsbehållare och/eller tobaksfria nikotinprodukter

2 %

1 150 kr

Tillsyns- och kontrollavgifter

Tillsyns- och kontrollavgifter

% av PBB

Avgift per år

Tillsynsavgift tobak

8 %

4 600 kr

Tillsynsavgift e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

3 %

1 700 kr

Tillsynsavgift folkölsförsäljning/folkölsservering

3 %

1 700 kr

Tillsynsavgift tobaksfria nikotinprodukter

3 %

1 700 kr

Kontrollavgift receptfria läkemedel

3 %

1 700 kr

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper (elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, folköl och receptfria läkemedel)

1 %

550 kr per produkt- grupp
(ej tobak)

Tobak + ytterligare produktgrupper

8 %

+ 1 %

4 600 kr

+ 550 kr per ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tobak)

3 %

+ 1 %

1 700 kr

+ 550 kr per ytterligare

produktgrupp

Uppföljande tillsynsbesök med anledning av uppmärksammade brister eller tillsyn vid befogade klagomål.

Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme och omfattar både förberedelsetid, tillsyn och efterarbete. För restid

debiteras inte.

2,5 %

1 450 kr/h