Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Skyldigheter och ansvar vid markföroreningar

I första hand är det du som verksamhetsutövare, som orsakat föroreningen, som är ansvarig för undersökning och sanering. Dessa regler gäller om verksamheten bedrivits efter 30 juni 1969. Om verksamhetsutövaren inte finns kvar kan ansvaret övergå på fastighetsägaren, men då måste fastigheten ha förvärvats efter 31 december 1998 och fastighetsägaren känt till eller borde ha känt till föroreningen vid köpet.

Om du som privatperson köpt en fastighet gäller ansvaret bara om du kände till föroreningen innan köpet. Därför är det viktigt att du är uppmärksam om du planerar att köpa en fastighet där du vet att det tidigare bedrivits industriverksamhet.