Länk till startsidan

Skyldigheter och ansvar vid markföroreningar

I första hand är det du som verksamhetsutövare, som orsakat föroreningen, som är ansvarig för undersökning och sanering. Dessa regler gäller om verksamheten bedrivits efter 30 juni 1969. Om verksamhetsutövaren inte finns kvar kan ansvaret övergå på fastighetsägaren, men då måste fastigheten ha förvärvats efter 31 december 1998 och fastighetsägaren känt till eller borde ha känt till föroreningen vid köpet.

Om du som privatperson köpt en fastighet gäller ansvaret bara om du kände till föroreningen innan köpet. Därför är det viktigt att du är uppmärksam om du planerar att köpa en fastighet där du vet att det tidigare bedrivits industriverksamhet.