Länk till startsidan

Avgifter för tillsyn och tillstånd av brandfarliga och explosiva varor

Taxorna gäller från 1 januari 2022

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn, rengöring eller brandskyddskontroll skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Ärendetyp tillsyn

Verksamhetsklass enligt Boverkets byggregler (BBR)

Avgift

1

Mindre Industri, kontor, m.m

VK1

6 082 kr

2

Större Industri, kontor m.m

VK1

8 749 kr

3

Gemensamhetsboenden

VK3B

5 015 kr

4

Samlingslokal <=150 personer

VK2A

5 015 kr

5

Samlingslokal >150 personer

VK2B

6 082 kr

6

Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning

VK2C

6 082 kr

7

Hotell

VK4

6 615 kr

8

Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden

VK5A+B

5 015 kr

9

Vårdmiljö sjukhus och fängelser

VK5C+D

8 749 kr

10

Brandfarlig lokal mindre

VK6

5 015 kr

11

Brandfarlig lokal större

VK6

9 816 kr

12

Organisationstillsyn


7 149 kr

13

Tillsyn av enskilda förhållanden


3 414 kr

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillsyn

Avgift

1

Fyrverkeriförsäljning


4 481 kr

2

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

5 015 kr

3

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg


6 615 kr

4

Bensinstation obemannad


7 149 kr

5

Bensinstation bemannad


7 682 kr

6

Mindre hantering av brandfarlig vara (skola, restaurant, mindre försäljningsställe)

5 015 kr

7

Måttlig hantering av brandfarlig vara (större försäljningsställe, mindre ind.)

5 548 kr

8

Omfattande hantering av brandfarlig vara (större ind.)

7 149 kr

9

Mycket omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor

11 950 kr

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Ärendetyp, Tillsyn LSO

Verksamhetsklass enligt Boverkets byggregler (BBR)

Avgift

1

Mindre Industri, kontor, m.m

VK1

5 708 kr

2

Större Industri, kontor m.m

VK1

8 376 kr

3

Gemensamhetsboenden

VK3B

4 641 kr

4

Samlingslokal <=150 personer

VK2A

4 641 kr

5

Samlingslokal >150 personer

VK2B

5 708 kr

6

Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning

VK2C

5 708 kr

7

Hotell

VK4

6 242 kr

8

Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden

VK5A+B

4 641 kr

9

Vårdmiljö sjukhus och fängelser

VK5C+D

8 376 kr

10

Brandfarlig lokal mindre

VK6

4 641 kr

11

Brandfarlig lokal större

VK6

9 443 kr

12

Organisationstillsyn


6 775 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE


Avgift

13

Fyrverkeriförsäljning


4 108 kr

14

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

4 641 kr

15

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg


6 242 kr

16

Bensinstation obemannad


6 775 kr

17

Bensinstation bemannad


7 309 kr

18

Mindre hantering av brandfarlig vara (skola, restaurant, mindre försäljningsställe)

4 641 kr

19

Måttlig hantering av brandfarlig vara (större försäljningsställe, mindre ind.)

5 175 kr

20

Omfattande hantering av brandfarlig vara (större ind.)

6 775 kr

21

Mycket omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor

11 577 kr

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillstånd

Avgift

1

Fyrverkeriförsäljning


7 469 kr

2

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

7 469 kr

3

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg


10 670 kr

4

Godkännande av föreståndare eller deltagare (eller personer med betydande inflytande i verksamheten) för explosiva varor

2 134 kr

5

Mindre hantering av brandfarlig vara (skola restaurant, försäljningsställen utan förråd)

7 469 kr

6

Måttlig hantering av brandfarlig vara (försäljningsställe med förråd och mindre ind.)

10 670 kr

7

Omfattande hantering av brandfarlig vara (stora ind, med öppen hantering)

17 072 kr

8

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

29 876 kr

9

Mindre förändring av befintligt tillstånd


4 268 kr

10

Avslag av tillståndsansökan


1 067 kr