Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Avgifter för tillsyn och tillstånd av brandfarliga och explosiva varor

Taxorna gäller från 1 januari 2022

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn, rengöring eller brandskyddskontroll skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Ärendetyp tillsyn

Verksamhetsklass enligt Boverkets byggregler (BBR)

Avgift

1

Mindre Industri, kontor, m.m

VK1

6 082 kr

2

Större Industri, kontor m.m

VK1

8 749 kr

3

Gemensamhetsboenden

VK3B

5 015 kr

4

Samlingslokal <=150 personer

VK2A

5 015 kr

5

Samlingslokal >150 personer

VK2B

6 082 kr

6

Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning

VK2C

6 082 kr

7

Hotell

VK4

6 615 kr

8

Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden

VK5A+B

5 015 kr

9

Vårdmiljö sjukhus och fängelser

VK5C+D

8 749 kr

10

Brandfarlig lokal mindre

VK6

5 015 kr

11

Brandfarlig lokal större

VK6

9 816 kr

12

Organisationstillsyn


7 149 kr

13

Tillsyn av enskilda förhållanden


3 414 kr

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillsyn

Avgift

1

Fyrverkeriförsäljning


4 481 kr

2

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

5 015 kr

3

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg


6 615 kr

4

Bensinstation obemannad


7 149 kr

5

Bensinstation bemannad


7 682 kr

6

Mindre hantering av brandfarlig vara (skola, restaurant, mindre försäljningsställe)

5 015 kr

7

Måttlig hantering av brandfarlig vara (större försäljningsställe, mindre ind.)

5 548 kr

8

Omfattande hantering av brandfarlig vara (större ind.)

7 149 kr

9

Mycket omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor

11 950 kr

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Ärendetyp, Tillsyn LSO

Verksamhetsklass enligt Boverkets byggregler (BBR)

Avgift

1

Mindre Industri, kontor, m.m

VK1

5 708 kr

2

Större Industri, kontor m.m

VK1

8 376 kr

3

Gemensamhetsboenden

VK3B

4 641 kr

4

Samlingslokal <=150 personer

VK2A

4 641 kr

5

Samlingslokal >150 personer

VK2B

5 708 kr

6

Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning

VK2C

5 708 kr

7

Hotell

VK4

6 242 kr

8

Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden

VK5A+B

4 641 kr

9

Vårdmiljö sjukhus och fängelser

VK5C+D

8 376 kr

10

Brandfarlig lokal mindre

VK6

4 641 kr

11

Brandfarlig lokal större

VK6

9 443 kr

12

Organisationstillsyn


6 775 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE


Avgift

13

Fyrverkeriförsäljning


4 108 kr

14

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

4 641 kr

15

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg


6 242 kr

16

Bensinstation obemannad


6 775 kr

17

Bensinstation bemannad


7 309 kr

18

Mindre hantering av brandfarlig vara (skola, restaurant, mindre försäljningsställe)

4 641 kr

19

Måttlig hantering av brandfarlig vara (större försäljningsställe, mindre ind.)

5 175 kr

20

Omfattande hantering av brandfarlig vara (större ind.)

6 775 kr

21

Mycket omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor

11 577 kr

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillstånd

Avgift

1

Fyrverkeriförsäljning


7 469 kr

2

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

7 469 kr

3

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg


10 670 kr

4

Godkännande av föreståndare eller deltagare (eller personer med betydande inflytande i verksamheten) för explosiva varor

2 134 kr

5

Mindre hantering av brandfarlig vara (skola restaurant, försäljningsställen utan förråd)

7 469 kr

6

Måttlig hantering av brandfarlig vara (försäljningsställe med förråd och mindre ind.)

10 670 kr

7

Omfattande hantering av brandfarlig vara (stora ind, med öppen hantering)

17 072 kr

8

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

29 876 kr

9

Mindre förändring av befintligt tillstånd


4 268 kr

10

Avslag av tillståndsansökan


1 067 kr