Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Brandfarliga och explosiva varor

Bra att veta

För att få hantera större mängder brandfarlig vara kan du behöva ansöka om tillstånd från kommunens räddningstjänst. Till brandfarlig vara räknas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken verksamhet du bedriver och vilken mängd brandfarlig vara du ska hantera. Oavsett om tillstånd krävs eller inte ska hanteringen ske enligt gällande regelverk.

För hantering, överföring och import av explosiv vara krävs tillstånd från kommunens räddningstjänst. Till explosiva varor räknas till exempel krut, sprängämnen, ammunition och pyrotekniska varor.

Anmäl tillbud och olyckor

Du som har tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor är skyldig att anmäla tillbud och olyckor på anläggningar där man hanterar brandfarliga och explosiva varor till räddningstjänsten i kommunen. Räddningstjänsten utför tillsyn av hanteringen av brandfarliga och explosiva varor med regelbundet intervall, beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att föreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt följs.

Kontakt

Tomas Fredin

Brandinspektör

Telefon: 0660-785 25

E-post: thomas.fredin@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)