Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Underrätta kommunen om yrkesmässig användning av vissa biocidprodukter på allmän plats

Om du yrkesmässigt sprider biocidprodukter av produkttyp 8 (träskyddsmedel), 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider) på en plats allmänheten har tillträde till ska du i samband med spridningen eller snarast därefter underrätta kommunen.

Kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter
Kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter
Kontaktuppgifter till företag/organisation spridningen sker
Kontaktuppgifter till företag/organisation spridningen sker
Tidpunkt eller beräknad tidsperiod * (obligatorisk)
Tidpunkt eller beräknad tidsperiod