Länk till startsidan

Underrätta kommunen om yrkesmässig användning av vissa biocidprodukter på allmän plats

Om du yrkesmässigt sprider biocidprodukter av produkttyp 8 (träskyddsmedel), 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider) på en plats allmänheten har tillträde till ska du i samband med spridningen eller omedelbart därefter underrätta kommunen.

Kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter
Kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter
Kontaktuppgifter till företag/organisation för vars räkning spridningen sker
Kontaktuppgifter till företag/organisation för vars räkning spridningen skerBekräfta information till allmänheten om pågående bekämpning (senast i samband med att spridningen påbörjas) * (obligatorisk)
Bekräfta information till allmänheten om pågående bekämpning (senast i samband med att spridningen påbörjas)