Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Underrätta kommunen om yrkesmässig användning av vissa biocidprodukter på allmän plats

Om du yrkesmässigt sprider biocidprodukter av produkttyp 8 (träskyddsmedel), 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider) på en plats allmänheten har tillträde till ska du i samband med spridningen eller snarast därefter underrätta kommunen.

Kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter
Kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter
Kontaktuppgifter till företag/organisation spridningen sker
Kontaktuppgifter till företag/organisation spridningen sker
Tidpunkt eller beräknad tidsperiod * (obligatorisk)
Tidpunkt eller beräknad tidsperiod