Länk till startsidan

Godkända bekämpningsmedel

För att få använda ett bekämpningsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen och ha ett registreringsnummer där det framgår vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas även för privat bruk.