Länk till startsidan

Anslut brandlarm

Bra att veta

Du som är företagare kan koppla larm från din brandlarmsanläggning till kommunens alarmeringscentral. Ett avtal upprättas mellan dig som anläggningsägare och kommunens alarmeringscentral. Vill du anmäla dig för larmanslutning, ta kontakt med kommunens alarmeringscentral.

Tänk på att meddela företaget som ska installera larmet att du vill koppla in larmet till kommunens alarmeringscentral, då det kan vara av betydelse vilken larmutrustning som ska installeras.

Kontakt

Kommunens alarmeringscentral

Telefon: 0660—888 88

E-post: kundtjanst.kac@ornskoldsvik.se