Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Ledig mark

Industriområden med ledig industri- och verksamhetsmark

Här presenteras ett urval av tillgängliga industriområden, med ledig industri- och verksamhetsmark som bedöms vara lämpliga för bland annat industrietableringar och lagerutrymmen.

Arnäsvalls industriområde, strax norr om Örnsköldsvik ligger mellan E4 och Botniabanan, cirka fem minuters bilfärd från centrum. I närheten ligger det utpekade Norra Handelsområdet för BigBox och Sällanköp, för vilket planläggning har påbörjats.

I anslutning till bangårdsområdet finns cirka 2 hektar ledig mark reserverad för verksamhet kopplat till logistikverksamhet.

I närområdet finns idag mekanisk tillverkning, tungservice, återvinningsföretag, lagerverksamhet samt handel, godshantering.

Bjästa ligger cirka 2 mil söder om Örnsköldsvik i nära anslutning till både E4 och djuphamnen i Köpmanholmen. Lediga industriytor finns tillgängliga på Ariavägen, Sopranvägen och i anslutning till Sidensjövägen. Sammanlagt finns idag cirka 10 hektar ledig industrimark inom området.

I närområdet finns idag företag inom trävaruindustri, plasttillverkning, plåtdetaljer, transportnäring, däckgrossist, tryckeri, etcetera.

Bredbyn ligger cirka 4 mil väster om Örnsköldsvik. I närområdet finns godsbangårdar både i Mellansel och vid Anundsjö station.

Idag finns cirka 2 hektar ledig industrimark på området.

I närområdet finns idag andra företag inom branscherna trävaruindustri, livsmedelstillverkning, bygg och transport. Inom 5 kilometer ligger Bosch Rexroth i Mellansel.

Industrimarken i Gullänget ligger på Gesällvägen, i nära anslutning till Norra Resecentrum och Örnsköldsviks sjukhus. Idag finns cirka 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.

På området finns idag andra företag inom branscherna måleri, Bosch Rexroth, trädgård, transport, etcetera.

I närområdet finns BAE, Specma, MacTech, med flera.

Gålnäs industriområde ligger strax söder om Örnsköldsvik, i direkt anslutning till E4, cirka fem minuters bilfärd från centrum. Idag finns cirka 8 hektar ledig planlagd industrimark på Gålnäsområdet.

Inom området sysselsätts cirka 1 000 personer inom olika tillverkande företag, som: Sanmina, Nordic Flanges, Hägges, Alab/Astral, Öviks Skär-och BearbetningsCentra, Elektromatik, Hydsupply, Bergströms Rökeri, Strandbergs Måleri och Fjällräven/Naturkompaniet, med flera.

Husum ligger längs E4 cirka 3 mil norr om Örnsköldsvik. I Husum finns kommunens största arbetsgivare, Metsä Board. Botniabanan har ett resecentrum här.

Tillgänglig industrimark ligger längs Industrivägen och lämpar sig för lättare industri. Idag finns cirka 1,5 hektar ledig industrimark på området.

I närområdet finns idag andra företag inom transportnäring, metalbearbetning, med mera.

I Köpmanholmen finns drygt 40 ha planlagd industrimark med egen djuphamn. Området ligger ca 2,5 mil söder om Örnsköldsvik. Via Bjästa ansluter du till E4. Området lämpar sig väl för större industrietableringar med stort arealbehov och sjötransporter.

Inom närområdet finns företag med tillverkande industri, plastindustri, hamnverksamhet, etc.

Långviksmon ligger ca 5 mil nordost om Örnsköldsvik. Inlandsbanan passerar genom orten och den största industrin är Strängbetong. I övrigt finns verksamheter inom trävarutillverkning, transportnäring, betongindustri.

Den tillgängliga industrimarken ligger på Trastvägen. Ca 2 hektar finns tillgängligt.

Markområden för bostäder och verksamheter

Här presenteras ett urval av områden som är tillgängliga för etablering och investering.

Bostäder

I en idyllisk södersluttning i området Järved, 2,5 kilometer från Örnsköldsviks centrum, hittar du Björkplantagen. Med 18-30 meter över havet har du utsikt över Örnsköldsviksfjärden: sommartid blickar du ut över lövträdens skira grönska i kontrast mot det blå havet. Vintertid täcks fjärden av gnistrande snökristaller. Du kan göra trivsamma strövtåg i intilliggande naturreservat eller besöka småbåtshamnen nedanför området.

Lokalservice finns i området med bl a 250 meter till Järvedsskolan (1-4 klass), 400 meter till livsmedelsaffär samt en busshållplats alldeles intill med 6 minuter till Örnsköldsviks centrum. I Järved finns även skridskobana/hockeyrink och en bollplan med naturlekplats. Dessutom har du närheten till Skyttis idrotts- och friluftsområde med bl a elljusspår, asfaltbelagd rullskidbana och konstgjord snö vintertid. I området Björkplantagen finns en detaljplan för 50 lägenheter i 3-5-våningshus.

Fastighetsbeteckning : Järved 1:326

På sluttningen mellan centrum och Järved ligger områdena Blåklockan, Gullvivan och Håvgatan. Detta är bästa söderläge med utsikt över inloppet till Örnsköldsvik och omgivande berg. Kring områdena finns en varierad bostadsbebyggelse med såväl villor som flerfamiljshus och du har nära till service: 350 meter till förskola och Sörlidenskolan (1-9 klass), en knapp kilometer till Parkskolans gymnasium, 1,3 kilometer till Örnsköldsviks centrum. Inom räckhåll har du också lokalbussar, resecentrum, gågata och Skyttis idrotts- och friluftsområde för året runt- aktiviteter. Förutsatt ny detaljplan finns här möjlighet till två punkthus med 4-5 våningar

Fastighetsbeteckning : Örnsköldsvik 10:1

På sluttningen mellan centrum och Järved ligger områdena Blåklockan, Gullvivan och Håvgatan. Detta är bästa söderläge med utsikt över inloppet till Örnsköldsvik och omgivande berg. Kring områdena finns en varierad bostadsbebyggelse med såväl villor som flerfamiljshus och du har nära till service: 350 meter till förskola och Sörlidenskolan (1-9 klass), en knapp kilometer till Parkskolans gymnasium, 1,3 kilometer till Örnsköldsviks centrum. Inom räckhåll har du också lokalbussar, resecentrum, gågata och Skyttis idrotts- och friluftsområde för året runt- aktiviteter. Förutsatt ny detaljplan finns här möjlighet till två punkthus med 4-5 våningar

Hantverkaren finns mellan två av stadens blomster-sprakande parker. Kvarteret ligger nära havet med småbåtshamn och gågata. Det centrala läget ger också närhet till lokalbussar, resecentrum, evenemangsarena och kajpromenad.

Kvarteret Hantverkaren står inför en förvandling.Området har en industriell karaktär som håller på att förändras. Den stora ytan ger möjlighet att förädla och förhöja kvarterets karaktär och införliva det i stadskärnan.

På sluttningen mellan centrum och Järved ligger områdena Blåklockan, Gullvivan och Håvgatan. Detta är bästa söderläge med utsikt över inloppet till Örnsköldsvik och omgivande berg. Kring områdena finns en varierad bostadsbebyggelse med såväl villor som flerfamiljshus och du har nära till service: 350 meter till förskola och Sörlidenskolan (1-9 klass), en knapp kilometer till Parkskolans gymnasium, 1,3 kilometer till Örnsköldsviks centrum. Inom räckhåll har du också lokalbussar, resecentrum, gågata och Skyttis idrotts- och friluftsområde för året runt- aktiviteter. Förutsatt ny detaljplan finns här möjlighet till två punkthus med 4-5 våningar

Rödhakevägen vid Höglandsstrand är ett naturnära område med ett av Örnsköldsviks bästa sollägen. Samtidigt finns närhet till skola, idrotts- aktiviteter och busshållplats. Avståndet till Botniabanestationen Örnsköldsvik Norra är ca två km. Detaljplanen är pågående och medger 6 flerbostadshus med 2 eller 4 våningar.

De här två områdena ligger intill varandra cirka 1,5-2 kilometer öster om centrum vid Järvstagatan. På andra sidan gatan finns såväl en förskola som en 1-9 skola, Sörlidenskolan. Järvhaga och Ålen ligger i ett naturskönt område med närhet till skog och strövområden i Sörlidenområdet. Till Örnsköldsviks centrum tar du dig enkelt med buss eller via gång- och cykelväg. Detaljplanen för Järvhaga medger byggande av ett flerbostadshus med cirka 40 lägenheter och för Ålen finns möjlighet till två bostadskvarter om cirka 240 lägenheter.

På en av stadens södra sluttningar klättrar Lugnet, med utsikt över havsfjärden, småbåtshamnen och evenemangsarenan Fjällräven Center. Tvärs över fjärden stoltserar Varvsberget. Strax intill området finner du Strandparken som inbjuder till aktivitet eller en rofylld stund samt den två kilometer långa kaj- och strandpromenaden. Angränsande bebyggelse består av trähus i två våningar med ymniga trädgårdar. Härifrån har du nära till lokalbussar, Örnsköldsviks centrum och resecentrum. Med ny detaljplan finns det möjlighet till 2-3 punkthus i 4-7 våningar.

Fastighetsbeteckning : Lugnet 8, 10, 11 och 12

Varvskajen ligger vackert och centralt belägen vid Örnsköldsviksfjärden med vy över havsviken mot stadens centrum. I fonden vilar Varvsberget med bl a promenadstigar, slalom- och hoppbacke samt golfbana. Mellan den pampiga gamla stationsbyggnaden och Saltmagasinet – med restaurang, vandrarhem och båtplatser – är kajen oexploaterad, vilket ger fantastiska möjligheter för bostadsrätter, lägenheter, kontor, restauranger och kultur. Inre hamnen har över tid utvecklats från industrihamn till ett av de mer attraktiva områdena att bo i – med flera nya byggprojekt – och här hittar du det mesta du behöver för ett behagligt liv.

Omgivningen har maritim karaktär och är ett omtyckt strövområde i Örnsköldsviks centrum. Du har närheten till gästhamn och flertalet matställen, Saltmagasinet, All Star och Bishops Arm, och fler restauranger är också på gång till området i och med projektet Strandkajen. Intill Varvskajen ligger resecentrum, vilket möjliggör snabb pendling med tåg såväl norr- som söderut. 600-800 meter bort ligger Stora torget med omgivande shopping och hållplats för lokalbussar och 1100-1300 meter bort längs kajpromenaden hittar du ishockey- och evenemangsarenan Fjällräven Center. Detaljplanearbete är påbörjat och en del av området är reserverat för bostäder

Fastighetsbeteckning : Örnsköldsvik 9:1

Tre företag samverkar kring utveckling av Varvskajen

Örnsköldsviks Kommun har nu beslutat vilka förslag som valts ut för exploatering av Varvskajen i tidigare utlyst markanvisningstävling. De utvalda förslagen, inlämnade av HSB och PEAB, uppfyller tävlingens målsättning: Väl genomtänkt arkitektur, klimatsmarta lösningar och med en utformning som möjliggör att allmänheten lätt ska kunna utnyttja gångstråket. Sedan tidigare har Nischer Properties ett markanvisningsavtal på området och kommer att medverka tillsammans med HSB och PEAB i utvecklingen av Varvskajen.

Verksamhetsmark

Från Paradisparkeringen (Bussationstomten) har du nära till allt: centrum med shopping och service, hamnen, resecentrum, de båda stadsbergen Varvsberget och Åsberget med året runt-aktiviteter samt bad-, spa- och wellnessanläggningen Paradiset, som är ett av Örnsköldsviks största besöksmål.

Kvarteret knyter ihop Örnsköldsviks centrum med våra stadskajer och det centrala läget erbjuder utsikt över havsfjärden och Varvsberget. Inom fem minuters promenadavstånd befinner du dig på gågatan eller vid kajpromenaden i Inre hamnen. Området är relativt stort och vi ser möjligheterna att bygga ett helt nytt kvarter här med bostäder och annan centrumverksamhet, till exempel kontor eller handel.

Fastighetsbeteckning : Örnsköldsvik 8:27

Norra handelsområdet ligger cirka 5 kilometer norr om Örnsköldsviks centrum, cirka fem minuters bilväg, och är kommunens prioriterade och planerade område för extern sällanköpshandel. Området sträcker sig från Norra station till Arnäsvall och innehåller flera delområden med olika förutsättningar och utvecklingsmöjligheter: Norra station, Entré Norr och Arnäs handelsområde. Området kommer att rymma ett tiotal tomter för handel och logistikverksamhet, till exempel kommer Biltema att etablera sig här liksom Blomsterlandet.

Vi ser en stor potential för det här området som förlänger Örnsköldsviks handelsområde norrut. Det kommer att attrahera besökare även från Umeå- regionen, då man gärna kan resa något längre för sällanköp, särskilt om flera butiker ligger samlade på en plats vilket det blir här. Närheten till Norra station gör dessutom att det är enkelt att resa hit. Med E4 i tunnel genom Åsberget kommer området vid Norra station att bli ett av kommunens mest tillgängliga områden. Förutom närheten till centrum har området ett bra skyltläge från E4.