Viktig information om coronapandemin

Brandskyddsutbildning

Här hittar du de arbetsplatsanpassade personalutbildningar i brand- och skyddsfrågor som kommunens räddningstjänst erbjuder. 

Allmän brandkunskap ger dig kunskap och utbildning när det gäller att förebygga bränder och sätt att agera för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud. Efter genomförd kurs utfärdas kompetensbevis. Kursen kan specialanpassas för personal inom vårdsektor, detaljhandel och hotell.

Kurstid: 4 timmar

Kursinnehåll:

 • Brandförlopp
 • Brandorsaker
 • Brandförebyggande åtgärder
 • Att larma
 • Utrymning
 • Brand i kläder
 • Handbrandsläckare

Målet med utbildningen är att ge dig som deltagare kunskap om hur du skapar en säker arbetsplats vid heta arbeten och hur du kan minska konsekvenserna vid ett brandtillbud. Exempel på heta arbeten är svetsning, skärbränning, lödning, rondellslipning och takarbete. Efter genomförd kurs utfärdas kompetensbevis.

Kurstid: 6 timmar.

Kursinnehåll:

 • Risker
 • Brandförlopp
 • Gasflaskor
 • Skydd
 • Försäkringsvillkor
 • Släckmateriel
 • Ansvar
 • Studier av olika fall

På Brandskyddsföreningens webbplats kan du läsa mer information om utbildningen Heta arbeten, hitta aktuella kursdatum och anmälan. Länk till annan webbplats.

Har du frågor om utbildingen Heta arbeten kan du kontakta;

Jan-Erik Tresö

Brandinspektör

Telefon: 0660-787 72

Målet med utbildningen är att ge dig som deltagare kunskap om hur du ska agera för att förebygga brand på arbetsplatsen och hur du ska agera om en brand faktiskt inträffar. Arbetsplatsen får efter genomförd kurs ett kursbevis.

Kurstid: 3-8 timmar beroende på företagsstruktur.

Kursinnehåll:

 • Brandens karaktär
 • Brandförlopp
 • Brandrisker
 • Utrymningsproblematik
 • Hjälpmedel
 • Brandteknisk kartläggning av arbetsplatsen
 • Praktiska släckmoment

En utbildning i systematiskt brandskyddsarbete ger kunskaper för att kunna börja arbeta systematiskt med brandskyddet på arbetsplatsen. Utbildningen bygger på praktiska övningar varvat med föreläsningar. Vid behov kan utbildningen arbetsplatsanpassas och offereras.