Länk till startsidan

Brandskyddsutbildning

Allmän brandkunskap ger deltagarna grundläggande kunskaper och förståelse om vad som händer om det börja brinna, hur en brand utvecklas, vilka brandorsaker som är vanligast och hur man kan minska risken för att en brand uppstår i verksamheten eller i det egna hemmet. Deltagarna får även öva praktiskt.

 • Brandorsaker
 • Brandförlopp
 • Identifiera brandrisker och föreslå åtgärder
 • Larmsystem och utrymning
 • Släckredskap och praktisk släckning

Kurstid: 3 timmar

Antal deltagare: max 20 personer

Varje deltagare får efter genomförd utbildning ett kursintyg.

Utbildningen riktar sig till chefer och brandskyddsansvariga, personer som är huvudansvariga, leder eller är involverade i brandskyddet på arbetsplatsen. Genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med brandskyddet skapas större förståelse och medvetenhet för riskerna i verksamheten hos såväl ägare och innehavare som övriga i organisationen.

Enligt 2 kapitlet 2 paragrafen i lagen om skydd mot olyckor har ägaren och innehavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för brandskyddet. Ansvaret innebär att nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

 • Lagar och förordningar
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Tekniska brandskyddsåtgärder
 • Utrymning
 • Utförande av egenkontroller på arbetsplatsen

Varje deltagare får efter genomförd utbildning ett kursintyg.

Denna utbildning genomförs på arbetsplatsen där deltagarna får kunskap hur man kan förebygga och se risker så brand inte uppstår. Hur man ska agera om brand faktiskt inträffar.

 • Människan, tekniken och organisationen
 • Brandteknisk kartläggning av arbetsplatsen
 • Larm processen på arbetsplatsen
 • Förutsättningar för livräddning
 • Förhindra brandspridning
 • Släckutrustning

Kurstid: 3,5 timmar

Antal deltagare: max 20 personer

Arbetsplatsen får efter genomförd utbildning ett kursintyg.

Utbildningen riktar sig till verksamheter inom Välfärdsförvaltningen där deltagarna får en fördjupning efter den Arbetsplatsanpassade brandutbildningen.

 • Brandinstruktioner för Örnsköldsviks kommun
 • Filmer med olika scenarier
 • Praktisk tillämpning av evakueringsmetoder
 • Praktiska släckövningar. Inomhusbrandpost, handbrandsläckare, släcka brand i kläder.
 • Utvärdering av insatsövningarna

Kurstid: 3,5 timmar

Antal deltagare: max 25 personer

Varje deltagare får efter genomförd utbildning ett kursintyg.

Målet med utbildningen är att ge dig som deltagare kunskap om hur du skapar en säker arbetsplats vid heta arbeten och hur du kan minska konsekvenserna vid ett brandtillbud. Exempel på heta arbeten är svetsning, skärbränning, lödning, rondellslipning och takarbete. Efter genomförd kurs utfärdas kompetensbevis.

Kurstid: 6 timmar.

Kursinnehåll:

 • Risker
 • Brandförlopp
 • Gasflaskor
 • Skydd
 • Försäkringsvillkor
 • Släckmateriel
 • Ansvar
 • Studier av olika fall

På Brandskyddsföreningens webbplats kan du läsa mer information om utbildningen Heta arbeten, hitta aktuella kursdatum och anmälan. Länk till annan webbplats.

Har du frågor om utbildingen Heta arbeten kan du kontakta;

Jan-Erik Tresö

Brandinspektör

Telefon: 0660-787 72