Viktig information om coronapandemin

Färdtjänst

Bra att veta

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer kan ansöka om färdtjänst hos kommunen. Du måste vara folkbokförd i Örnsköldsviks kommun för att ansöka om färdtjänst. Din funktionsnedsättning ska vara varaktig minst tre månader.

När du ansöker om färdtjänst behöver du lämna in ett medicinskt utlåtande som styrker din funktionsnedsättning, dess varaktighet samt dina svårigheter att förflytta dig och resa med allmänna kommunikationer med eventuella hjälpmedel.

Du kan beviljas färdtjänst tills vidare eller för en begränsad period. Du behöver själv hålla reda på när ditt färdtjänsttillstånd löper ut och söka nytt i god tid om du har fortsatt behov av färdtjänst.

Färdtjänstresor samordnas så långt det är möjligt. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra men resorna sker i personbil eller fordon med rullstolsplats. Färdtjänstresor är begränsad under nattetid och kan inte användas vardagar kl. 23:00-05:00 och helgdagar kl. 23:00-06:00. Ansökan om färdtjänst kan ta upp till sex veckor. Vid semestrar kan väntetiden vara längre.

Färdtjänst gäller för resor inom kommunen.

Riksfärdtjänst

Om du ska resa mellan olika kommuner för rekreation och fritid kan du ansöka om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst är avsedd för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan genomföra resan till normala resekostnader utan ledsagare. För att beviljas riksfärdtjänst ska din funktionsnedsättning sträcka sig över minst tolv månader.

Du ska vara folkbokförd i Örnsköldsviks kommun för att ansöka om riksfärdtjänst.

När du ansöker om riksfärdtjänst första gången behöver du lämna in ett medicinskt utlåtande som styrker din funktionsnedsättning, dess varaktighet och dina svårigheter att resa med allmänna kommunikationer med eventuella hjälpmedel. Du kan också behöva visa utlåtandet på begäran av färdtjänsthandläggare vid därefter följande ansökningar.

Riksfärdtjänst beviljas i första hand med buss, tåg eller flyg tillsammans med ledsagare. Endast i undantag kan resa med personbil eller fordon med rullstolsplats beviljas.

Reglerna om riksfärdtjänst finns i lagen om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). Utöver det har kommunen egna riktlinjer för riksfärdtjänst.

Kontakt

Färdtjänst

E-post: fardtjanst@ornskoldsvik.se

Kontakta handläggare via kontaktcenter

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)