Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Evenemang och kultur en viktig del av centrumutvecklingen

Mycket händer som positivt påverkar Örnsköldsvik både sett till handel och aktiviteter i centrum – Parkfest, Cityfest, Maker Town-festival, öppningen av Nöjesbolaget och dessutom MoDo Hockeys herrlag i SHL. – Allt vävs in i helheten med vad du som inv å nare kan göra efter jobbet och vi vet att kultur, musik, evenemang och ä ven sport har på verkan på inflyttning, berättar näringslivsutvecklare Marlene Jonasson Bolstad.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.

Evolve symbol

Kulturen har gett Köpmanholmen ett uppsving

Inflyttning, ökade huspriser och fullbelagd förskola. Detta tack vare driv och framtidstro bland de boende i Köpmanholmen. Sedan har även två arv spelat stor roll, pengar som var avsedda till kultur men som gav ringar på vattnet.

Nya simhallen skapar nya förutsättningar för flera

Centralt belägen nedanför Paradiset byggs nu Örnsköldsviks nya simhall som färdigställs i maj 2024. Med åtta simbanor och en läktare med plats för cirka 160 personer blir förutsättningarna för simtävlingar, motionssim och simundervisning betydligt bättre. – Många tycker att motionssimning är en bra och skonsam träning för hela kroppen. Nu får vi fler banor för motionssim, vilket är mycket glädjande, säger David Berglund, enhetschef p å Paradiset i Ö rnsk öldsvik.

Musikmakarna - 25 år med framgångar

De har skrivit uppmärksammade låtar till Melodifestivalen och samarbetat med några av musikbranschens största. I höst inleddes två nya musiksamarbeten lagom till låtskrivarutbildningens 25-årsjubileum. – Ju mer spännande saker som händer, desto mer spännande saker kommer in till oss, säger Ulla Sjöström, rektor på Musikmakarna.

Ett steg närmare ett kultur- och evenemangscentrum

Diskussionerna kring ett nytt kultur- och evenemangscentrum i Örnsköldsvik kan närma sig ett genomförande. För en kort tid sedan presenterade Örnsköldsviks kommun visionsskisser med syfte att inspirera det fortlöpande arbetet. ÖrnsköldsviksAlliansen och Socialdemokraterna är eniga om att fortsätta arbetet och hoppas på ett första spadtag inom ett par år.