Du är här:

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

- skicka in besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll, bilden visar blå himmel med fåglar

För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha en e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  1. Besiktningsprotokoll: Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) skickas in via e-tjänsten. Fyll i e-formuläret och skriv under med din e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Återkoppling: Du får ett svarsmail när vi mottagit ditt besiktningsprotokoll.
  3. Handläggning: Samhällsbyggnadsförvaltningens byggenhet handlägger besiktningsprotokollet och beslut fattas.

Förklaringstexter till flikarna i e-formuläret:

Kontrollobjekts och kontrollants uppgifter

  • Ange fastighetsbeteckning
  • Ange kontrollants uppgifter och kontrollföretag. Du behöver bara ange uppgifterna första gången du loggar in med Bank-ID. Dessa uppgifter sparas sedan på "Mina sidor" och nästa gång du ska göra ett besiktningsprotokoll för samma kontrollobjekt behöver du bara ange fastighetsbeteckningen.

Kontrollresultat

Ladda upp protokollet. Det underskrivna besiktningsprotokollet ska vara i något av följande format:

  • PDF-format (.pdf)
  • Wordformat .doc, .docx, .rtf

Fakta

Välj bland förslagen i rullgardinsmenyerna för verksamhet, kontrollintervall, aggregatbeteckning samt ventilationssystemtyp. Ange med egna ord var aggregatet är placerat, till exempel vind, aggregatrum eller förråd, matsal, aula, papperssal, frisör, hus A och Bygatan 23A (hyresfastighet) och vilka utrymmen aggregatet betjänar. Förslag till energisparande och förbättringsåtgärder bör anges åtgärder på fastigheten.

Skicka in ett aggregat per besiktningsprotokoll (i undantagsfall skickas flera godkända aggregat av samma typ och datum in samtidigt, till exempel: LA1-LA3).

Resultat

Om objektet inte blir godkänt vid bedömningen anges allvarlighetsgraden med hjälp av siffror och förklarande text samt förslag till ombesiktningsdatum. Godkänt t.o.m. blir då det datum som den tidigare kontrollintervallen angav. När ny godkänd ombesiktning gjorts sänds nytt prokoll in till kommunen (samt till fastighetsägaren).

Summering

Här visas alla uppgifter som har lagts in för kontrollobjektet. Kontrollera att uppgifterna är riktiga och ändra om det behövs innan du skriver under och skickar besiktningsprotokollet.

För att starta e-tjänsten OVK, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades

2018-11-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Carina Tegenfeldt
Samhällsbyggnadsförvaltningen, OVK
0660 - 884 17
Skicka e-post

E-tjänster och blanketter