Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

- skicka in besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll, bilden visar blå himmel med fåglar


  1. Besiktningsprotokoll: Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Skicka in  besiktningsprotokollet för OVK till: bygglov@ornskoldsvik.se eller per post.
  2. Handläggning: Samhällsbyggnadsförvaltningens byggenhet handlägger besiktningsprotokollet.

Kontrollobjekts och kontrollants uppgifter

  • Ange fastighetsbeteckning
  • Ange kontrollants uppgifter och kontrollföretag.

Kontrollresultat

Det underskrivna besiktningsprotokollet ska vara i något av följande format:

  • PDF-format (.pdf)
  • Wordformat .doc, .docx, .rtf

Fakta

Uppge verksamhet, kontrollintervall, aggregatbeteckning samt ventilationssystemtyp. Ange med egna ord var aggregatet är placerat, till exempel vind, aggregatrum eller förråd, matsal, aula, papperssal, frisör, hus A och Bygatan 23A (hyresfastighet) och vilka utrymmen aggregatet betjänar. Förslag till energisparande och förbättringsåtgärder bör anges åtgärder på fastigheten.

Skicka in ett aggregat per besiktningsprotokoll (i undantagsfall skickas flera godkända aggregat av samma typ och datum in samtidigt, till exempel: LA1-LA3).

Resultat

Om objektet inte blir godkänt vid bedömningen anges allvarlighetsgraden med hjälp av siffror och förklarande text samt förslag till ombesiktningsdatum. Godkänt t.o.m. blir då det datum som den tidigare kontrollintervallen angav. När ny godkänd ombesiktning gjorts sänds nytt prokoll in till kommunen (samt till fastighetsägaren).

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Byggenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen, OVK
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
0660 - 880 00
Skicka e-post