Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Bygga och bo

Örnsköldsviks kommun och dataskyddsförordningen, GDPRöppnas i nytt fönster

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Örnsköldsviks kommuns e-tjänster, Facebook eller skicka e-post till oss. Det säkraste för dig är att ringa oss.

Till e-tjänsteportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Här nedan hittar du e-tjänster och blanketter för dessa rubriker:

Bygga
Brandfarlig och explosiv vara
Brandskydd
Hushållsavfall och renhållning
Hälsoskydd
Lantmäteriärenden
Miljöskydd
Vatten och avlopp
Värme och energi

Bygga

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan/anmälan. Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett och fyra veckor från anmälan är komplett.

Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem kommer vi tvingas att avvisa ansökan/anmälan eller fatta ett beslut på de handlingar som har inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (enligt taxa framtaget av kommunfullmäktige). Även återkallad ansökan debiteras enligt taxan.

E-tjänster
Sök fram din tomt/fastighet och ta reda på vad den berörs av:

Ansöka om bygglov för:

Ansökan/anmälan om:

Övriga e-tjänster:

Blanketter

Ansökan om:

Anmälan om:

Förslag till kontrollplan:

Lantmäteriärenden

E-tjänster

Blanketter

Brandfarlig och explosiv vara

Blanketter

Brandskydd

Blanketter

Hushållsavfall och renhållning

Hälsoskydd

Blanketter

Miljöskydd

Blanketter –  Miljöskydd

Blanketter – Grävning i offentlig mark

Blanketter – PCB i byggnader

Enskilt vatten och avlopp

Blanketter

Miva i Örnsköldsvik AB ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten. Information kring vatten och avlopp hittar du på MIVA:s webbplats www.miva.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värme och energi

Blanketter

Sidan uppdaterades

2021-01-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik
Tfn 0660-880 00 växel
Skicka e-post