Du är här:

Vanliga frågor om ventilationskontroll

Klicka på en fråga för att läsa svaret:
 • Vad gör du om hyresvärden vägrar lämna ut protokollet från ventilationskontrollen?

  Vänd dig till byggenheten på bygg- och miljöenheten och begär att få ta del av protokollet.

 • Vad kan du göra om hyresvärden inte åtgärdar fel som upptäcks vid en ventilationskontroll?

  Samhällsbyggnadsnämnden kan kräva av hyresvärden att han eller hon åtgärdar bristerna. Om inget sker då kan nämnden besluta om vite för att få hyresvärden att genomföra åtgärderna. Är det allvarliga brister kan man vända sig till miljö- och hälsoenheten. Allvarliga brister kan nämligen klassas som "olägenhet för människors hälsa".

 • Var får man information om kontrollen är genomförd eller inte?

  Hos i första hand fastighetsägaren eller hos bygg- och miljöavdelningen, Örnsköldsviks kommun. Hyresvärden har skyldighet att sätta upp information i trapphuset eller på annan väl synlig plats i fastigheten om genomförd ventilationskontroll.

 • Vem får utföra ventilationskontroll?

  Bara sakkunniga och yrkesmässiga kontrollanter som är godkända och har behörighetsnivå på riksnivå. Se vilka på Boverkets hemsida där man söker på "Hitta certifierade personer".

 • Vad innebär en ventilationskontroll?
  • För ventilationssystem gäller att man kontrollerar att ventilationen fungerar som det var tänkt när den byggdes. Man ska observera att en genomförd kontroll inte automatisk betyder detsamma som att allt är bra med husets inomhusmiljö. Kontrollen är till för att se och få uppfattning om hur pass bra ventilationen är i en fastighet. En dålig fungerande ventilationsanläggning medför ökade energikostnader samt försämrad hälsomiljö. Forskning visar att mer och bättre inomhusluft gör på en arbetsplats oss ca 8 % mer produktiva.

Sidan uppdaterades

2016-12-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

OVK

Carina Tegenfeldt
0660 - 884 17
Skicka e-post