Du är här:

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en kontroll av en byggnads ventilationssystem.

Som fastighetsägare har du enligt lag skyldighet att genomföra ventilationsbesiktning med viss intervall. De brister och fel som hittas ska åtgärdas så snart som möjligt. Protokoll från utförda besiktningar ska skickas till fastighetsägaren och samhällsbyggnadsförvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Bristande ventilation kan vara en bidragande orsak till ökning av hälsoproblem som allergi och andra överkänslighetsreaktioner som orsakas av till exempel fukt och mögel.

Sidan uppdaterades

2016-12-07

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Carina Tegenfeldt
0660 - 884 17
Skicka e-post

Mer information