Du är här:

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en kontroll av en byggnads ventilationssystem.

Som fastighetsägare har du enligt lag skyldighet att genomföra ventilationsbesiktning med viss intervall. De brister och fel som hittas ska åtgärdas så snart som möjligt. Protokoll från utförda besiktningar ska skickas till fastighetsägaren och samhällsbyggnadsförvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Bristande ventilation kan vara en bidragande orsak till ökning av hälsoproblem som allergi och andra överkänslighetsreaktioner som orsakas av till exempel fukt och mögel.

Här hittar du mer information om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hur du skickar in protokoll om att en besiktning är gjord.

Sidan uppdaterades

2020-08-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mer information