Du är här:

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Anläggningsavgift

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vattennätet så kontaktar du Miva för mer information. Om du ansluter dig till vattennätet så betalar du en anläggningsavgift. Den avgiften ska täcka Mivas kostnader för att ordna den allmänna dricksvatten- och avloppsanläggningen. Storleken på avgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver.

Brukningsavgift

När du är ansluten till vattennätet betalar du en brukningsavgift som består av en fast och en rörlig kostnad. Den fasta avgiften utgörs av en grundavgift (och eventuellt en lägenhetsavgift) och den rörliga kostnaden motsvarar den mängd vatten du förbrukar.

Mer information om anslutning till vatten och avlopp hittar du på Mivas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades

2019-02-22

Sidansvarig:

Mer information