Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Enskilt avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp kan du göra en så kallad enskild avloppsanläggning.

I många fall kan det vara fördelaktigt att lösa vatten- och avloppsfrågan tillsammans med en eller flera grannar.

Vilken typ av anläggning du ska välja beror på förhållandena på den aktuella platsen. Se avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information om hur olika avloppsanläggningar kan se ut.

Ansökan

Vid anläggande av:

 • enskild avloppsanläggning med WC
 • anläggning enbart för bad-, disk- och tvättvatten
 • enskilt avlopp från verkstad, fordonstvätt etc
  ska anmälan/ansökan göras till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Har du en avloppsanläggning som behöver ändras krävs en anmälan om ändring eller ansökan beroende på vilka åtgärder som ska vidtas. Det krävs även en anmälan om belastningen på avloppsanläggningen ändras. Kontakta alltid samhällsbyggnadsförvaltningen när ni tänker göra ändringar på er avloppsanläggning.

Avgift enligt taxa

Avgift för handläggning (prövning) av ärendet kommer att debiteras sökanden utifrån den taxa kommunfullmäktige fastställt. Debiteringen sker utifrån nerlagd handläggningstid. 

Här kan du ta del av aktuella avgifterPDF

Vatten och avlopp

 • - Hur går man tillväga när man vill anlägga ett enskilt avlopp?

  1. Anlita en entreprenör/konsult som är kunnig på området.

  2. Gräv en provgrop (2 m djup) där ni tänkt placera den efterföljande reningen för att kunna avgöra vilken typ av anläggning som är lämplig på platsen. Lämna gropen öppen tills handläggaren hunnit besikta den. Mer information om provgrop finns under frågan "Vad är en provgrop?"

  3. Fyll i blanketten som heter ansökan/anmälan, avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning.

  4. Bifoga följande handlingar:

  • Brunnslista samt översiktskarta där eventuella dricksvattentäkter inom 200 m är utritade.
  • En karta över fastigheten som visar var avloppsanläggningen ska placeras, fastighetsgränser, byggnader, plats för slamtömningsbil och plats för provgrop mm.  
  • Längd- och tvärsektion över anläggningen. (ritning med mått på längd, djup samt bredd på bädden)
  • Granneyttrande från rågrannar som kan beröras av avloppsanläggningen.

  5. Handläggaren besöker platsen samt besiktar provgropen.

  6. När handläggaren gjort sin bedömning får ni ett beslut hemskickat. Anläggandet av det enskilda avloppet får inte påbörjas innan ni har fått ert tillstånd.

  7. Kontrollplan fylls i och skickas in tillsammans med foton när anläggningen är färdigställd.

  8. Ta kontakt med Miva angående slamtömning. (tel. kundtjänst 0660- 330 400)

  Blanketter och mer information samt kontaktuppgifter till handläggarna finns här www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/enskiltavlopplänk till annan webbplats

 • - Vad är en provgrop?

  Svar: Inför anläggandet av ett enskilt avlopp ska en provgrop grävas för att kunna avgöra vilken avloppsanläggning som är lämplig på platsen utifrån jordmån och vilken nivå grundvattnet och eventuellt berg ligger på. Gropen bör vara 1,5-2 meter djup eller ner till berg och placeras där den efterföljande reningen ska vara. Gropen bör grävas minst 24 timmar innan den kontrolleras av Miljö- och hälsoenheten.

 • - Hur vet jag om min avloppsanläggning fungerar som den ska?

  Svar: Börja med att själv besikta anläggningen med hjälp av Avloppsguidens checklistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Du får då en indikation på om ditt avlopp är välfungerande eller om det behöver åtgärdas. Behövs åtgärder ska en anmälan/ansökan lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen, se hur du ska gå tillväga här (länk till fråga om hur man går tillväga).

 • - Har min avloppsanläggning ett tillstånd?

  Ett tillstånd för en avloppsanläggning ska vara skriftligt och utfärdat av en kommunal nämnd. Hittar du inte tillståndet eller om du inte vet om anläggningen har ett tillstånd kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. Avloppsanläggningen kan vara bristfällig även om tillstånd finns och fastighetsägaren är den som ansvarar för anläggningens funktion.

Sidan uppdaterades

2021-01-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Anders Lundström
Miljöinspektör
(Tjänstledig 60%)

Marie Grundström

Miljöinspektör

Lena Hörnlund
Miljöinspektör

Caroline Edlund
Miljöinspektör
----------------------------------Telefontider
Måndag kl. 15:00-16:30
Tisdag-Fredag kl. 10:00-11:30