Du är här:

Enskilt dricksvatten

Vattenprover

För att veta att vattnet är säkert att dricka och använda som disk- och tvättvatten är det bra att ta vattenprover. Ta kontakt med ett företag som analyserar vattenprover för att ta reda på hur du ska gå till väga för att ta proverna. Det är du som beställer proverna som betalar avgiften för analyserna.

Livsmedelsverket rekommenderar att du tar prov på ditt vatten minst vart tredje år, och om små barn ska dricka vattnet är det extra viktigt att vattnet analyseras eftersom de är känsligare för vissa mineraler och bakterier.

Grävd brunn mer känslig än en borrad brunn

En grävd brunn förutsätter att det finns vattenförande lager på ett djup av högst 5-6 meter. Grävda brunnar är anlagda i ytliga grundvattenmagasin, som är särskilt känsliga för påverkan av föroreningar från till exempel avloppsinfiltration, sur nederbörd eller gödselhantering vid jordbruk. Det är viktigt var vattenbrunnen är placerad i förhållande till olika föroreningskällor.

Grävda brunnar är också känsliga för att grundvattenytan höjs och sänks naturligt. Det innebär att vattentillgången kan bli dålig under torra perioder. Även vattnets kvalitet kan förändras när nivåerna förändras.

Problem med vattnet

Om analysen visar på problem med vattnet finns det oftast sätt att lösa problemet. Ett exempel kan vara att brunnen behöver tätas. Ett annat exempel är om du har problem med surt brunnsvatten kan ett kalkfilter vara en billig och bra lösning.

Om du anlitar en fackman för att installera ett filter eller sanera din brunn, kan du i vissa fall utnyttja rot-avdraget.

Sidan uppdaterades

2019-09-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Telefontid
mån 15:00 - 16:30
tis - fre 10:00 - 11:30

Lena Hörnlund
Miljöinspektör

Anders Lundström
Miljöinspektör
(Tjänstledig 60%)

Marie Grundström
Miljöinspektör