Utveckling Stora torget

Illustrationsplan som visar framtida markanvändning.

Illustrationsplan som visar framtida markanvändning.

Örnsköldsviks kommuns mark- och planeringsenhet håller på att utveckla Stora torget för att göra stadskärnan än mer attraktiv. Det pågår just nu ett detaljplanearbete för Örnsköldsvik 8:24 (delar av området vid Stora torget, Örnparken och delar av busshållplatsen nedanför Örnparken).

Under perioden 21 december till och med 27 januari låg detaljplanen för Örnsköldsvik 8:24 ute på samråd, enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900. Synpunkterna bearbetas och planen kommer sedan att granskas. Förhoppningen är att planen ska bli antagen och vinna laga kraft under våren 2017.

Som grund till arbetet ligger bland annat de idéer som kom in via en idéinsamling som pågick under perioden 23 mars till 15 maj 2016.

Här kan du ta del av planbeskrivningen.PDF

Planbeskrivningen innehåller bland annat information om syfte, historik kring platsen, den nya byggrätt och de möjligheter som planförslaget för med sig.

Plankartan kan du ta del av här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Se länk till Örnsköldsvik 8:24 under pågående detaljplaner).

För den tillkommande byggrätten, har en enklare volymstudie tagits fram som visar byggrättens proportion i stadsbilden.

För den tillkommande byggrätten, har en enklare volymstudie tagits fram som visar byggrättens proportion i stadsbilden.

Tidplan

  • Idéinsamling mars 2016 – maj 2016
  • Samråd 21 december 2016 - 27 januari 2017
  • Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under 2017

Under de cirka två åren detaljplaneprocessen pågår kommer lokalen att användas till olika kommunala verksamheter.

Mångkulturellt Centrum
Till och med hösten 2017 kommer Mångkulturellt Centrum (MKC) ha sin verksamhet i lokalen.

Öpettider:
Måndag – fredag 10:00 - 17:00
Lördag 11:00 - 15:00 (juli och augusti: varje lördag och september: varannan lördag – jämna veckor)

Här kan du läsa mer om MKC.

Har du frågor? Eller är du företagare och har en affärsidé som du vill diskutera? Kontakta:
Vanja Östman
Chef Tillväxtavdelningen
0660 - 886 82
Skicka e-post

Sidan uppdaterades

2019-03-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Vanja Östman
Chef Tillväxtavdelningen
0660 - 886 82
Skicka e-post