Du är här:

Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort

Under 2016-2019 tas en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort fram. Planen ska ange mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Örnsköldsviks centralort fram till år 2040 och är en ändring av den kommunomfattande översiktsplanen antagen 2012 för de delar som rör centralorten.

Den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort förväntas antas av kommunfullmäktige under 2019. Läs mer om tidplan och processen vid framtagandet av översiktsplanen.

Samråd

Vi vill tacka för visat intresse och inkomna synpunkter under samrådet.

Mellan den 7 september och den 7 november 2018 fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort. Nu arbetar Kommunledningsförvaltningen med att sammanställa alla inkomna synpunkter innan förslaget ska ställas ut.

Samrådshandlingen bestod av förslag till fördjupad översiktsplan, digitala markanvändnings- och hänsynskartor, samt en miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådsversionen av den fördjupade översiktsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns att ladda ner nedan:

Synpunkter som kommit in under samrådet redovisas och kommenteras av kommunen i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer sedan vara en bilaga till utställningshandlingen.

Utställningen kommer att pågå under två månader under våren 2019 och då finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Läs mer om tidplan och processen vid framtagandet av översiktsplanen.

Geografisk avgränsning av den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort

Den geografiska avgränsningen (se karta nedan) för planen är Örnsköldsviks centralort som består av Örnsköldsviks tätort samt ett antal tätortsområden som ligger i dess närhet. Planområdet är indelat i stadsdelar och omfattar Centrum, Domsjö-Gene, Hörnett, Sund-Svedjeholmen, Själevad, Gullänget-Kroksta, Gimåt-Arnäsvall och Järved-Bonäset.

Karta, geografisk avgränsning för Örnsköldsviks centralort.

Sidan uppdaterades

2019-03-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Elisabeth Strand Hübinette
Strategisk samhällsplanerare
0660-884 28
Skicka e-post

Andreas Grennborg
Översiktsplanerare
0660-883 09
Skicka e-post