Om arbetet

I den kommunomfattande översiktsplanen (antagen 2012) anges att en fördjupning av översiktsplanen ska göras för centralorten.

Översiktsplanen för centralorten ska bidra till att uppfylla den vision som kommunfullmäktige beslutade november 2014:

  • Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt - att leva och arbeta i och att besöka.

Översiktsplanen ska särskilt bidra till att uppfylla följande av kommunfullmäktiges mål:

  • Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun.
  • Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun

Det finns idag flera planer och program som tillkommit under lång tid och som berör området. Genom detta arbete vill kommunen ge en samlad bild av förutsättningarna för området och kommunens ställningstaganden kring utvecklingen av centralorten.

Den geografiska avgränsningen för planen är Örnsköldsviks centralort som består av Örnsköldsviks tätort samt ett antal tätortsområden som ligger i dess närhet. Planområdet är indelat i stadsdelar och omfattar Centrum, Domsjö-Gene, Hörnett, Sund-Svedjeholmen, Själevad, Gullänget-Kroksta, Gimåt-Arnäsvall och Järved-Bonäset.

Sidan uppdaterades

2019-04-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Andreas Grennborg
Översiktsplanerare
0660-883 09
Skicka e-post