Du är här:

Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort

Under 2016-2019 tas en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort fram. Planen ska ange mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Örnsköldsviks centralort fram till år 2040 och är en ändring av den kommunomfattande översiktsplanen antagen 2012 för de delar som rör centralorten.

Den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort förväntas antas av kommunfullmäktige under 2019. Läs mer om tidplan och processen vid framtagandet av översiktsplanen.

Utställning av fördjupad översikplan för Örnsköldsviks centralort

Just nu pågår utställning av fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort. Utställningen pågår under perioden 1 april till och med 1 juni 2019. Under utställningsperioden är alla välkomna att lämna synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan. Efter utställningen tas förslag till antagandehandlingar fram.

Förslaget som ställs ut har bearbetats och sammanställts utifrån inkomna synpunkter under samrådsperioden som pågick hösten 2018.

Under utställningsperioden finns planförslaget att ladda ner här på Örnsköldsviks kommuns webbplats och går att ta del av på våning 1 i Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, samt på Arkenbiblioteket, Lasarettsgatan 5.

Här nedan hittar du samtliga dokument:

Synpunkter

Synpunkter på den fördjupade översiktsplanen ska framföras skriftligt och vara kommunen tillhanda senast 1 juni 2019. Synpunkter skickas till e-postadress: fop.centralorten@ornskoldsvik.se, eller per post till: Kommunledningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik. Ange diarienummer Kst/2019:220 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.

Du kan också lämna dina synpunkter i webbformuläret längre ner på den här sidan.

De inlämnade synpunkterna utgör allmän handling hos kommunen. Ditt namn kommer att registreras i ärendet. Behandling sker enligt personuppgiftslagen. Synpunkter går även bra att lämna anonymt.

Efter utställningen sammanställer kommunen inkomna synpunkter på planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen i ett särskilt utlåtande och redogör för de eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till. Utlåtandet kommer sedan vara en bilaga till den fördjupade översiktsplanen som antas av kommunfullmäktige.

Välkommen att lämna dina synpunkter här

Geografisk avgränsning av den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort

Den geografiska avgränsningen (se karta nedan) för planen är Örnsköldsviks centralort som består av Örnsköldsviks tätort samt ett antal tätortsområden som ligger i dess närhet. Planområdet är indelat i stadsdelar och omfattar Centrum, Domsjö-Gene, Hörnett, Sund-Svedjeholmen, Själevad, Gullänget-Kroksta, Gimåt-Arnäsvall och Järved-Bonäset.

Karta, geografisk avgränsning för Örnsköldsviks centralort.

Sidan uppdaterades

2019-04-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Andreas Grennborg
Översiktsplanerare
0660-883 09
Skicka e-post