Du är här:

Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort

Kommunfullmäktige antog den 27 april 2020 (KF § 64) den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort. Översiktsplanen har ännu inte vunnit laga kraft.

Den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort är ett vägledande dokument som anger långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi samt grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden i Örnsköldsviks centralort. Översiktsplanen utgår från lokala, regionala och nationella mål och strategier, samt omvärldsanalyser och medborgardialoger som hölls tidigt i planprocessen. Den fördjupade översiktsplanen tar sikte
mot år 2040.

Här nedan hittar du samtliga dokument:

Geografisk avgränsning av den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort

Den geografiska avgränsningen (se karta nedan) för planen är Örnsköldsviks centralort som består av Örnsköldsviks tätort samt ett antal tätortsområden som ligger i dess närhet. Planområdet är indelat i stadsdelar och omfattar Centrum, Domsjö-Gene, Hörnett, Sund-Svedjeholmen, Själevad, Gullänget-Kroksta, Gimåt-Arnäsvall och Järved-Bonäset.

Karta, geografisk avgränsning för Örnsköldsviks centralort.

Sidan uppdaterades

2020-06-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Andreas Grennborg
Översiktsplanerare
0660-883 09
Skicka e-post