Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Pågående planer och projekt

Här presenterar vi några av våra pågående planer och projekt. I några av dem har du som medborgare möjlighet att lämna synpunkter, förslag eller idéer.

Du kan vara med och påverka genom att lämna synpunkter på planer och program som ligger ute på samråd. Under samrådstiden är alla välkomna att lämna synpunkter på förslagen i den aktuella planen och även komma med nya förslag.

När kommunen upprättar eller ändrar en översiktsplan ska man samråda med bland andra länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. Kommunmedborgarna ska också ges chansen att säga sin mening. Samrådet ska dokumenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet görs de ändringar kommunen anser befogade. Sedan ställs det slutliga förslaget ut i minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige.

När en plan har blivit antagen flyttas dokumentet till vår sammanställning Planer och styrdokument. Där finns en mängd dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedrivs och utföra sina olika uppdrag i nämnder, förvaltningar och bolag.

Sidan uppdaterades

2019-03-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Vanja Östman
Chef Tillväxtavdelningen
0660 - 886 82
Skicka e-post

Mer information