Du är här:

Fördjupad översiktsplan för Köpmanholmen 2009

Den fördjupade översiktsplanen för Köpmanholmen antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2009.

Planen behandlar aktuella planeringsfrågor i samhället. Det handlar bland annat om industriområdets avgränsning, trafikfrågor, utbyggnad av fjärrvärme, bostäder och kajområdet. Planen är en fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen från år 2007.

Översiktsplan för KöpmanholmenPDF
Protokoll, utlåtande efter utställning, Länsstyrelsens granskningsyttrande, samrådsredogörelsePDF

Sidan uppdaterades

2019-03-20

Sidansvarig: