Du är här:

Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen

På de här sidorna redovisas fördjupningar och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen som antagits av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun.

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerad än andra delar. Då kan man fördjupa den. En fördjupning efter det att den kommunomfattande översiktsplanen antagits innebär att denna ändras för det område fördjupningen omfattar.

Tillägg kan göras för frågor av allmänt intresse som inte tas upp i tillräcklig utsträckning i gällande översiktsplan. Exempel på frågor som kan behandlas genom tillägg är vindkraft, översvämningsrisker och områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Ett tematiskt tillägg är kommunövergripande och omfattar alltså hela kommunen.

Fördjupningar och tillägg tas fram och beslutas på samma sätt som den kommunomfattande översiktsplanen.

Arbetet med att fram en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort pågår för närvarande. Läs mer om den här.

Sidan uppdaterades

2019-02-13

Sidansvarig: