Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Detaljplaner

En detaljplan reglerar bebyggelse och hur den är utformad. Den reglerar också enstaka byggnader som påverkar omgivningen. En detaljplan är — till skillnad mot en översiktsplan — bindande tills den ändras.

Plan- och bygglagen (PBL) styr vad en detaljplan ska innehålla och på vilket sätt den ska göras eller ändras.

Kommunerna har planmonopol. Det innebär att kommunen själv bestämmer hur marken ska användas och bebyggas inom kommunen.

När man ska bygga nytt eller ändra befintlig bebyggelse är det viktigt att veta om det redan finns detaljplan eller områdesbestämmelser för området.

I de här fallen finns krav på att utforma detaljplan:

  • När ny sammanhållen bebyggelse ska byggas.
  • När en enstaka bygglovspliktig byggnad kommer att få en stor påverkan på omgivningen eller där det är stor efterfrågan på mark.
  • Om fastigheter ska förändras eller särskilda miljöer ska bevaras.

På de här sidorna hittar du mer om planprocessen och vad som är aktuellt i ditt område.

Här kan du följa arbetet med detaljplaner som är på gång i Örnsköldsvik. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

(När du klickat in på länken ovan kan du genom att klicka vidare på rubriken "lista/sök detaljplaner" få upp en lista med de detaljplaner som har antagits och fått laga kraft från november 2005.)

Bild över färdig detaljplan för området Amerika 10 där byggnaden Ting 1 står.

Exempel på en färdig detaljplan för området Amerika 10 där byggnaden Ting 1 står.

Bild över Ting1

Färdig byggnad Ting1

Sidan uppdaterades

2020-08-17

Sidansvarig: