Fiskvandringsvägar

Örnsköldsviks kommun arbetar med att ta skapa fria vägar för lax, öring, ål och andra vandrande organismer. Dessa arter är beroende av att nå sina uppväxtområden som kan ligga långt upp i vattensystemen.

Utterån

Laxtrappa, fiskvandringsväg eller faunapassage, alla syftar de till samma sak - att låta vattenlevande livsformer ta sig fram i sin miljö. Ett vandringshinder med en intressant historia finns i Moälvens biflöde Utterån. Under en extrem vårflod i slutet av 1800-talet tömdes alla flottningsdammar och en timmerbröt bildades vid dåvarande Gottneforsen. Utterån dämdes då upp och till slut bröt vattnet en ny fåra. Den nya fåran går över det 13 meter höga Sågfallet som effektivt stängde av vandringsvägarna för lax och havsöring.

Sågfallet i Utterån, Gottne. I över 100 år var Utterån avstängd för havsvandrande arter. Tack vare fiskvandringsvägen (den högra bilden) vandrar nu både lax och havsöring upp här varje år.

Sågfallet i Utterån, Gottne. I över 100 år var Utterån avstängd för havsvandrande arter. Tack vare fiskvandringsvägen (den högra bilden) vandrar nu både lax och havsöring upp här varje år.

För att öppna de stora lek- och uppväxtområden som finns i Utterån lät Örnsköldsviks kommun bygga en fiskvandringsväg förbi Sågfallet. Den 132 meter långa bassängtrappan invigdes 2008. Av dessa löper 100 meter i en tunnel som borrats genom berget på den västra sidan av Sågfallet. Trappans nedre mynning, fiskingången, ligger precis i anslutning till foten av fallet. Det ökar chansen för fisken att hitta in i trappan. Skiljeväggarna mellan varje steg i trappan har ett överfall där vattnet rinner. Uppvandrande fisk kan passera överfallet genom att hoppa men fisken kan också passera genom att simma genom ett bottenhål i skiljeväggen. Under fliken "uppföljning av lax- och öringbestånden" till vänster kan du läsa mer och se statistik över fiskvandringen i Sågfallet.

Myckelgensjödammen i Södra Anundsjöån, före och efter åtgärd.

Myckelgensjödammen i Södra Anundsjöån, före och efter åtgärd.

Södra Anundsjöån

Även i Södra Anundsjöån har insatser gjorts för att förbättra vattenvägarna. Här revs Myckelgensjödammen 2011-2012 och området har belagts med sten för att återskapa en ursprunglig strömmiljö.

En vandringslucka har också öppnats i dammen i Sörflärke för att tillåta vattenflöde i naturfåran.

Dammen i Sörflärke har försetts med en spettlucka som ger ett vattenflöde i naturfåran.

Dammen i Sörflärke har försetts med en spettlucka som ger ett vattenflöde i naturfåran.

Del av omlöpet vid Anundsjö kraftverk. Här kan fisken ta sig förbi dammen och kraftverket och utnyttja miljöerna uppströms.

Del av omlöpet vid Anundsjö kraftverk. Här kan fisken ta sig förbi dammen och kraftverket och utnyttja miljöerna uppströms. Foto Erik Spade.

Norra Anundsjöån

Norra Anundsjöån är med sin långa sträckning och stora arealer ett intressant vattendrag för lax och öring. Vid Anundsjö kraftverk har kraftbolaget Statkraft byggt en fiskvandringsväg i form av ett 450 m långt omlöp. Sedan 2016 finns också en fiskräknare som registrerar både upp- och nedvandring av fisk.

Källfors efter åtgärder. Foto Erik Spade.

Källfors efter åtgärder. Foto Erik Spade.

Husån

Den senaste vandringsvägen som öppnats upp av oss är Källfors i Husån. Under 2016 revs kraftstationen och samtidigt revs flottledsdammen som utgjort vattenmagasin. Kraftstationen var tagen ur bruk och utgjorde ett vandringshinder för fiskar och andra vattenlevande arter. Insatsen har resulterat i fria vandringsvägar och en vattenmiljö som lämpar sig för en mängd strömlevande arter.

Sel före rivning av Källfors kraftstation i Husån. Här syns den lugna vattenspegeln uppströms som senare blev en forsande strömsträcka. Jämför med bilden ovanför som visar hur det blev efter rivningen! Foto Erik Spade.

Sel före rivning av Källfors kraftstation i Husån. Här syns den lugna vattenspegeln uppströms som senare blev en forsande strömsträcka. Jämför med bilden ovanför som visar hur det blev efter rivningen! Foto Erik Spade.

Sidan uppdaterades

2019-03-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Anders Forsberg
Biolog