Du är här:

Sjöar och vattendrag

Örnsköldsviks kommun har över 1500 sjöar och vattendrag, från fjällvatten i väster till slättsjöar vid kusten. Genom åren har vi på flera sätt arbetat med att återställa vattenmiljö som blivit påverkad av människor. Till exempel sprider vi kalk i försurade områden, återställer flottledsrensade vattendrag och återetablerar fisk där den blivit utrotad. Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om några av våra verksamhetsfält. Här nedan kan du se en tidslinje över våra senaste projekt som rör livet i vattnet.

Vattendragen fyller på våra sjöar, bildar älvar och rinner ut i havet. De är riktiga hotspots för djur, växter och annat liv. Här trivs en stor mängd arter på liten yta. Foto Erik Spade.

Vattendragen fyller på våra sjöar, bildar älvar och rinner ut i havet. De är riktiga hotspots för djur, växter och annat liv. Här trivs många arter på liten yta. Foto Erik Spade.

Tidslinje

1982 Kalkningsverksamheten påbörjas med fiskevårdsområden som huvudmän.

1992-framåt Återintroduktion av lax och havsöring i Moälven genom utsättningar av rom och yngel.

1994 Fiskvandringsvägen i Husån byggs.

1995-2008 Återintroduktion av havsöring i Husån genom utsättningar av yngel.

1999-framåt Kalkningsverksamheten övergår till Örnsköldsviks kommun som huvudman.
2005-2007 Utterpassager byggs i Södra Anundsjöån och Utterån.

2005-2008 EU Life-projektet ”From source to sea, restoring River Moälven” genomförs.

2005-2008 Information och utbildning inom Life-projektet.

2005-2015 Biotopåterställning i Moälven (Galasjöån, Forsån, Norra Anundsjöån, Södra Anundsjöån, Moälven, Utterån, Knäsjöbäcken, Hädanbergsån, Brattbacksån).

2006-2007 Fiskvandringsvägen vid Sågfallet (Utterån, Moälven) byggs.

2007 Utrivning av Kubadammen, Nätraån.

2008-2009 Biotopåterställning i nedre Nätraån.

2008 Installation av kalkdoserare i Utterån och Saluån.

2009 Inventering av flodpärlmussla i Södra Anundsjöån.

2011-2012 Rivning av Myckelgensjödammen, Södra Anundsjöån.

2013 Bygge av fiskväg vid Sörflärke kraftstation, Södra Anundsjöån.

2014-2017 Förvaltningsplan för lax och öring i Moälven tas fram.

2015 LONA-projekt utreder möjligheter att räkna vandringsfisk vid Slussen.

2015-2018 Biotopåterställning i Hemling- och Långstrandsforsarna, Gideälven.

2015-2016 Utrivning av Källfors kraftstation, Husån.

2017-2020 Leaderprojekt inriktat på förvaltning av lax och öring i Moälven.

Biotopåterställning i Utterån. På den vänstra bilden syns hur stenar lades längs kanterna för att skapa en flottningsränna. Där var det lätt att frakta timmerstockar men miljön blev sämre för fisken. Därför återförs nu materialet ner i ån.

Biotopåterställning i Utterån. På den vänstra bilden syns hur stenar lades längs kanterna för att skapa en flottningsränna. Där var det lätt att frakta timmerstockar men miljön blev sämre för fisken. Därför återförs nu materialet ner i ån.

Sidan uppdaterades

2018-03-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Anders Forsberg
Biolog
0660-885 38
Skicka e-post

Mer information

Nedan ser du några av de samarbetsparter vi haft i våra vattenvårdsprojekt.