Parkvision 2015

Kommunens parker och det gröna i staden planeras och underhålls för att ge möjlighet till välbefinnande för människor i alla åldrar.
Grönytornas olika funktioner ska bidra till fysisk- och psykisk hälsa. De ska också bidra till mångfald och en god livsmiljö.

 
Parkenheten har tagit fram en vision för parkerna i Örnsköldsviks kommun.  I visionen sägs det att:

  • Varje barn skall ges möjlighet till att utvecklas i en kreativ grön miljö, där lek och generationsövergripande samvaro tar tillvara barnens rätt att vara barn.
  • Ungdomar ska få plats att utöva spel och lek i parkerna.
  • Alla ska tryggt kunna promenera i stadens grönrum och få plats för samvaro.
  • Alla ska kunna njuta av lugnet och estetiken som den gröna miljön erbjuder i form av blommor, träd, buskar, gräs, sten och vatten.
  • Kultur- och trädgårdshistoriska parker ska bevaras och skötas på ett sådant sätt att vi minns vår historia.
  • Tätortsnära skogar ska ha olika karaktärer som inbjuder till vistelse. Plats ska finnas för promenaden, den fria leken samt enskildheten och den eventuella tystnaden.

Parkvisionen och den utvecklingsplan som tagits fram för att nå visionen finns i sin helhet till höger här på sidan.

Sidan uppdaterades

2018-09-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Anna-Sofia Malmström
Skötsel av parker
0660-880 10
Skicka e-post

Cecilia Ek
Planering och utredning av parker och lekparker
0660-880 51
Skicka e-post

Charlotte Berglund
Planering och utredning av parker och lekparker
0660-887 94
Skicka e-post

Tommy Westin
Stadsträdgårdsmästare
0660-886 96
Skicka e-post

Pelle Edlund
Gräsklippning
0660-880 15
Skicka e-post

Mer information