Du är här:

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen.

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen.

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet mot djur och natur, mot markägare och mot andra människor som vistas i naturen.

Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges grundlagar (2 kap 15§ Regeringsformen) men är ingen egen lag och det finns inte heller någon lag som exakt definierar den. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du utförlig information om allemansrätten.

Sidan uppdaterades

2018-11-21

Sidansvarig:

Mer information

 Kontakta oss

Arne Ögren
0660-887 96
070-522 09 43
Skicka e-post