Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Vattenskoter

Det finns några saker som man bör känna till när man kör vattenskoter. I Örnsköldsviks kommun är det förbjudet att köra vattenskoter i alla sjöar, älvar och åar och fjärdar. Som förare av en vattenskoter är det du som ska se till att du kör säkert och inte påverkar miljön eller andra människor. Det ansvaret följer av miljöbalken och sjölagen.

Översiktskarta och kartor för körning med vattenskoter - Västernorrlands län (lst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du får köra i båtfarleder, men max 300 meter ut från farledens mittlinje och aldrig närmare land än 100 meter. Observera att på sjökorten finns också andra sjöleder markerade, men för vattenskotertrafik gäller bara de allmänna farlederna.

Varför är vattenskoterkörning begränsad?

Regler för vattenskoter finns i vattenskoterförordningen. Där står att det är ett allmänt förbud mot att köra vattenskoter.

Att köra vattenskoter kan påverka människa, natur och miljö till exempel genom:

  • Störande buller. Intensiv körning inom ett begränsat område kan orsaka oljud och buller. Det kan vara mycket störande för människor och djur.
  • Risk för olyckor. Den som kör nära badande människor kan riskera att köra på dem.
  • Påverkan på växt- och djurliv. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
  • Störande för fågellivet. Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: