Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Skrotbilar

Uttjänta fordon, eller skrotbilar, är ett avfall som kan innehålla olika miljöfarliga ämnen. Som bilägare är man skyldig att hantera sin uttjänta bil på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I praktiken innebär detta att den uttjänta bilen behöver komma till en auktoriserad bilskrot som har kunskap om hur bilar ska skrotas.

För många bilar på en fastighet kan få tomten att se ovårdad ut. Använder man inte bilarna finns det risk att till exempel kylarvätska och olja läcker ut. Se till att det inte blir för många avställda bilar på fastigheten och att de är korrekt registrerade i ditt namn. Har du bilar som är registrerade på andra namn på din fastighet kan Miljö- och hälsoenheten bedöma att du bedriver en verksamhet.

Uttjänta bilar som lämnas på kommunens mark, gator, parker och torg har kommunen möjlighet att besluta om att fordonet ska skrotas på bilägarens bekostnad. Om en skrotbil har lämnats på någon annans mark är det fastighetsägarens ansvar för att skrotbilen tas bort. I vissa fall kan kommunen vara behjälplig med handläggning om fastighetsägaren ber om hjälp. Beslut tas i enlighet med Lagen (1982:129) om flyttning av fordon och Förordningen (1982:198) om flyttning av fordon.

Om du upptäcker uttjänta fordon som står i naturen kan du kontakta miljö- och hälsoenheten. Det är fördelaktigt om du har nedanstående uppgifter för att underlätta handläggningen:
- Bilens registreringsnummer, alternativt chassinummer.
- Adress samt bilens position utmarkerad på karta, alternativt koordinater
- Bilder på fordonet och omgivning

Miljö- och hälsoenheten gör därefter en bedömning om bilen utgör en miljörisk.

Sidan uppdaterades

2019-03-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Linn Torstensson
Miljöinspektör

Gun-Britt Randin
Miljöinspektör