Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning och detta gör du hos länsstyrelsen.

Vad räknas som terräng?

Begreppet "terräng" är brett och innefattar bland annnat skog, park, åker, äng, myr, hedemark, stränder, kalfjäll, vandringsleder, motionsspår och traktorstigar.

Varför ett förbud?

Problemen med olovlig terrängkörning rör både natur, djur och människor. Motorbullret stör både djurlivet och friluftslivsutövare/besökare i naturen. Inte minst kan fordonen orsaka markskador i form av sönderkörda vandringsleder som sänker rekreationsvärdet och gör leden svårframkomlig. Små nya trädplantor kan också bli sönderkörda. Djupa spår kan dränera våtmarker och skapar en markavvattning som kan få stora negativa konsekvenser för det lokala växt- och djurlivet och även påverka grundvattnet.

Vad säger lagen?

Det är tillåtet att köra sitt fordon i terräng i jord- och skogsbrukssyfte, eller för att transportera en skjuten älg eller björn ut till närmaste väg, men inte som nöjeskörning eller för att åka till sin sommarstuga. Reglerna gäller givetvis inte bara fyrhjulingar, utan alla motordrivna fordon inklusive fordon med elmotor.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: