Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kemikalier inom industrin

De företag som hanterar kemikalier har ansvar för att förvara och hantera dem säkert. Det innebär att eventuellt spill eller läckage inte får nå dagvattenbrunnar, avlopp, vattendrag eller mark. Det här gäller även överblivna kemikalier som oftast blir farligt avfall.

De företag som tillverkar eller importerar en kemisk produkt till Sverige har ansvar för att utreda vilka hälso- och miljörisker som produkten kan medföra. Företaget har också ansvaret för att informera konsumenter om riskerna genom klassificering och märkning av produkten.

De tillverkande/importerande företaget ska också lämna säkerhetsdatablad till den som yrkesmässigt använder produkten. Där ska information om produktens farliga egenskaper, risker samt de eventuella skyddsåtgärderna tas upp.

Företag som köper in och hanterar kemikalier ska i sin tur se till att säkerhetsdatabladen finns tillgängliga för den berörda personalen.

Anmäla till produktregistret

Kemiska produkter ska anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister av företag som tillverkar, förpackar, överlåter eller för in dem till Sverige om den årliga volymen är minst 100 kg per produkt.

Företaget ska också, oavsett volym, anmäla verksamheten till produktregistret.

PRIO

Företag ska jobba för att ersätta farliga kemiska produkter med mindre farliga så att risken för skador för hälsa och miljö blir så liten som möjligt. För att hjälpa företag i deras produktval finns kemikalieinspektionens verktyg PRIO. Mer info om PRIO finns på kemikalieinspektionens hemsida.

Krav på egenkontroll

Företag som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken omfattas av krav på i förordningen om egenkontroll. De ska bl.a. systematiskt undersöka, bedöma och dokumentera risker med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. I egenkontroll ingår även att förteckna de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Under "Mer information" hittar du en mall för en enklare kemikalieförteckning som kan vara till hjälp. Se informationsbladet om kemikalier för mer information.

Sidan uppdaterades

2020-09-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Irina Håkansson
Miljöinspektör