Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Fordonstvättar

Att tvätta bilen på gatan är inte miljövänligt. När du tvättar bilen på gatan eller garageinfarten rinner vattnet vanligtvis ut i en dagvattenbrunn. Dessa brunnar är inte anslutna till någon reningsanläggning som kan ta hand om de miljöfarliga ämnena. Det förorenade tvättvattnet går därför orenat direkt ut i något närliggande vattendrag.

Tvätta rätt – tvätta i godkänd biltvätt

Biltvättsanläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort rester av olja, asfalt och flera skadliga tungmetaller som bly, kadmium och krom samt även kemikalier som finns i bilvårdsprodukter. Miljö- och hälsoenheten rekommenderar:

- Biltvätt i automatiska biltvätthallar eller i gör-det-själv-hallar och helst med miljömärkta bilvårdsprodukter. Tips på miljövänliga produkter finns listade på www.kemikaliesvepet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid fordonstvätt inne i privata garage ställer miljö- och hälsoenheten krav på rening av vatten. Rekommendationen är att installera en oljeavskiljare av klass I.

Regler kring yrkesmässig biltvätt

Utsläpp från yrkesmässiga fordonstvättar, d.v.s. när företag behöver tvätta fordon på sin fastighet, regleras särskilt både av Miva och samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och hälsoenhet. Miva ställer krav på fastighetsägaren vid förbindelsepunkten och tillämpar riktlinjer för utsläpp av annat än ”normalt” hushållsavlopp, medan miljö- och hälsoenheten riktar krav på den som bedriver verksamheten, d.v.s. tvättar och orsakar utsläppet, och tillämpar riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar.

Anmälningsplikt

Observera också att fordonstvätt av fler än 5 000 personbilar eller fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen till kommunen (regler som gäller ur bygglovsaspekt ska beaktas separat). Anmälningsplikten omfattar automatiska tvättanläggningar eller manuella tvättplatser vid bilvårdsanläggningar såsom bensinstationer, bilverkstäder, bilrekonditionering, gör-det-själv-hallar eller annan anläggning där fordonstvätt förekommer. Anmälan ska skickas till kommunens samhällsbyggnadsnämnd minst 6 veckor före. Använd gärna en anmälningsblankett under e-tjänster här på sidan.

Oljeavskiljare

Rekommendationen är att ha en oljeavskiljare av klass I. Beroende på tvättomfattning kan ytterligare rening av tvättvatten krävas. Observera att om riktlinjerna kan följas är det fritt för verksamhetsutövaren att välja reningsteknik. Miljö- och hälsoenheten gör bedömning för varje enskilt fall och kan ställa strängare krav, t.ex. inom vattenskyddsområde.

Även verksamheter där oljeprodukter hanteras och där utsläpp kan förekomma i mer an obetydliga mängder, t.ex. verkstäder/maskinrum/garage med golvavlopp, måste ha en oljeavskiljare.

I undantagsfall kan miljö- och hälsoenheten godta utomhustvätt av fordon utan rening av utgående vatten. Undantaget gäller någon gång per år vid tvättar endast med kallt vatten och helt utan rengöringsmedel. Fordon som enbart är nedsmutsade av jord, grus, gödsel såsom grävmaskiner eller jordbruksmaskiner kan spolas av utan restriktioner.

Sidan uppdaterades

2020-04-21

Sidansvarig: