Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kemikalier

Kemikalier är en del av vår vardag och användningen av kemikalier ökar. Farliga ämnen sprider sig långt ifrån utsläppskällor och hamnar i mark, vattendrag, växter, djur och människor. Många kemikalier kan orsaka allergier och leda till cancer. Vissa kemikalier kan också orsaka skada på människans fortplantningsförmåga.

Ett av Sveriges riksdags miljökvalitetsmål är Giftfri miljö som anger att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. För att nå dit krävs kraftfulla åtgärder och bidrag från alla — myndigheter, forskare, tillverkare, konsumenter med flera.

Det finns en begränsad kunskap om olika ämnens effekter. Därför behövs en ökad medvetenhet och försiktighet vid användningen av kemikalier.

Som privatperson eller företagare ansvarar du för att kemikalier och farligt avfall hanteras så säkert som möjligt. Då det är möjligt är man också skyldig att byta ut en miljöfarlig produkt mot en produkt som anses vara mindre farlig produkt för människans hälsa och miljö.

Miljömärkningarna "Svanen"; Naturskyddsföreningens "Bra miljöval", EU:s miljöblomma och liknande är skapade för att hjälpa konsumenter att göra rätt val av produkt.

Företag som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken är skyldiga att förteckna vissa uppgifter om sina kemikalier. På sidan hittar du en mall för en enklare kemikalieförteckning som kan vara till hjälp.

Kemikalietillsyn är en viktig del i arbetet med miljötillsynen på företag. Tillsynens syfte är att se till att miljöfarliga kemikalier byts ut mot mindre farliga. Syftet är också att se till att kemikalier och farligt avfall hanteras på ett säkert sätt inom industri och handel. Arbetsmiljöinspektioner, länsstyrelser och kommunala miljönämnder har delat ansvar för att kontrollera att de som använder kemiska produkter gör det enligt gällande regler.


Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Irina Håkansson
Miljöinspektör