Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Cisterner

För att förhindra utsläpp eller läckage finns det regler för nyinstallation, kontroll och skrotning av cisterner som innehåller diesel, eldningsolja eller spillolja.

I naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor finns kraven om nyinstallation och skrotning men även om särskilda krav för cisterner inom vattenskyddsområde. I myndigheten för samhällskydd och beredskap om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor finns bestämmelser om vilka kontroller som ska göras.

Installation av cistern

Om du ska installera en cistern med en volym större än 1m3 för förvaring av brandfarlig vätska eller spillolja krävs en anmälan till kommunen. Inom ett vattenskyddsområde krävs anmälan för cisterner som rymmer 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja. Anmälan ska vara kommunen tillhanda senast 4 veckor innan installation.

Om cisterner ska installeras i ett vattenskyddsområde finns följande krav om försiktighetsåtgärder:

  • Cistern, rörledningar och slangledningar ska ha ett sekundärt skydd.
  • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv.
  • Mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja får inte hanteras inom vattenskyddsområdet utan sekundärt skydd.
  • Invallning av cistern ska rymma hela cisternens innehåll. Vid fler än en cistern ska invallningen rymma den största cisternens volym + 10 % av övriga cisterners totala volym.
  • Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat så att kontroll är möjligt.
  • Vid påfyllnadsröret för cistern ska skylt med texten VATTENSKYDDSOMRÅDE vara uppsatt.

Vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter kan innehålla strängare krav än de ovan.

Besikta din cistern

Återkommande kontroll ska utföras på cisterner i bruk av ett ackrediterat kontrollorgan. Hur ofta detta ska ske beror på storlek och typ av cistern. Information om kontroll finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.

Efter besiktningen skriver besiktningsmannen en kontrollrapport. Kopia på kontrollrapporten ska lämnas in till miljö- och hälsoenheten.

Vilka som är behöriga och utför kontroller i Örnsköldsvik kan du läsa om på Swedacs hemsida.länk till annan webbplats

Cisterner som inte längre används

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall. I första hand lämnas cisternen för skrotning, i annat fall ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas på nytt. Cisterner som tas ur bruk ska anmälas till miljö- och hälsoenheten.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: