Du är här:

Starta livsmedelsföretag

Starta nytt

För att starta en verksamhet där livsmedel produceras, hanteras, transporteras, säljs eller serveras krävs antingen att anläggningen registreras hos Miljö- och hälsoenheten eller att den godkänns av Livsmedelsverket. Det gäller även om du tar över en redan befintlig verksamhet. Kontakta Miljö- och hälsoenheten för mer information.  

Verksamhet som kräver ett godkännande från Livsmedelsverket (SLV)

Livsmedelsverksamheter som kräver godkännande från SLV är exempelvis styckningsanläggningar, fiskanläggningar och mejerier. Kontakta Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är tillsynsmyndighet. Verksamheten kan starta när Livsmedelsverket godkänt anläggningen. Ta gärna kontakt för diskussion om de planer och de idéer du har.

Verksamhet som ska anmälas till Miljö- och hälsoenheten

Minst 14 dagar innan du planerar att starta din livsmedelsverksamhet lämnar du in din anmälan till Miljö- och hälsoenheten så att vi kan registrera din verksamhet.

När du har anmält din verksamhet för registrering får du ett skriftligt beslut från samhällsbyggnadsnämnden att anläggningen har blivit registrerad. Om inte Miljö-och hälsoenheten meddelat något annat får du starta din verksamhet 14 dagar efter att du gjort din anmälan.

 

Tillfällig livsmedelsverksamhet

Även tillfälliga livsmedelsverksamheter ska anmälas, läs mer om vad som gäller här.

Mer information

Mobila livsmedelsverksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Registreringsbeslutet ska du därefter alltid ta med och kunna visa upp på plats vid kontroll i de kommuner dit verksamheten åker.

Ny ägare innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt. Detta gäller även om du som ägare byter organisationsform, exempelvis att företaget ombildas från enskild firma till handels- eller aktiebolag.

Om du startar en verksamhet, eller tar över en befintlig, utan att ha registrerat den eller fått den godkänd bryter du mot livsmedelslagstiftningen. Det innebär att din verksamhet kan förbjudas och att du kan få betala en sanktionsavgift. Tänk på att betydande förändringar, exempelvis ombyggnationer eller förändringar i sortimentet, också kan behöva meddelas Miljö- och hälsoenheten.

Du behöver inte ha gått någon särskild utbildning för att få arbeta med livsmedel, men det finns ett krav på kunskap. Det innebär att du måste ha tillräcklig kunskap för att sköta den hantering du ansvarar för på ett säkert sätt. Hur mycket kunskap som behövs kan variera, t.ex. krävs det mer kunskap om du lagar allergikost jämfört med om du säljer förpackade livsmedel i en kiosk. Kunskap kan t.ex. inhämtas via utbildningar, litteratur eller internet.

När du driver en livsmedelsanläggning så förbrukas mycket energi. Genom att göra mindre förändringar kan du spara både pengar och miljö. Energi förbrukas genom exempelvis uppvärmning, ventilation, varmvatten, belysning och användning av elektriska apparater. Vill du ha tips på hur du kan minska din energiförbrukning? Kontakta kommunens energirådgivare, via 0660-880 00(vx)

Vid planering av en livsmedelslokal finns en del saker du behöver känna till. Lokalens flöden bör kunna möjliggöra att smutsig och ren hantering kan separeras. Lokalen bör hållas i gott skick och vara lätt att rengöra. Handtvättställ och diskhoar med kallt och varmt rinnande vatten bör finnas i tillräckligt antal. Det bör också finnas tillräcklig ventilation och belysning i lokalen. Välj gärna splitterfria lysrör eller belysning som skyddas av kåpor. Tänk igenom din verksamhet och fundera kring vilka utrymmen och vilken utrustning du kan tänkas behöva innan du startar. För mer information om regler kring lokal och utrustning se Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades

2020-01-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Eva Sundqvist
Miljöinspektör

Minna Kraatari
Miljöinspektör

Per Kristian Hagen
Miljöinspektör

Linda Enström
Miljöinspektör