Riskklassning

Samhällsbyggnadsnämnden räknar ut vilken riskklass som varje livsmedelsverksamhet ligger inom. Det görs med hjälp av livsmedelsverkets vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid.

Vilken riskklass en verksamhet hamnar i beror på tre saker:

  • Typ av verksamhet: hantering av rått kött är mer riskfyllt än t.ex. försäljning av förpackade livsmedel
  • Verksamhetens omfattning: antal serverade portioner/dag eller antalet anställda
  • Känsliga konsumentgrupper: om din verksamhet riktar sig till t.ex. barn under fem år, äldre eller människor med nedsatt immunsystem

Erfarenhet

Förutom riskklass så tilldelas varje verksamhet även en s.k. erfarenhetsklass. Detta innebär att hänsyn tas till de erfarenheter Miljö- och hälsoenheten har sedan tidigare kontrollbesök. Verksamheter som arbetar förebyggande med livsmedelshygien och som haft goda resultat vid tidigare kontrollen kan få lägre avgift. Verksamheter som däremot haft många uppföljande besök och inte prioriterar hygienfrågor kan få en högre avgift.

Kontrolltidstillägg

Om ett företag utformar presentation (ex. menyer i restauranger) och/eller märker och förpackar livsmedel tillkommer ett s.k. kontrolltidstillägg. Beroende på verksamhetens storlek varierar tidstillägget mellan 0-8 timmar.

För att få fram din årliga avgift multiplicerar Miljö- och hälsoenheten kontrolltiden med timavgiften. Den årliga avgiften betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.

Sidan uppdaterades

2019-03-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Eva Sundqvist
Miljöinspektör

Minna Kraatari
Miljöinspektör

Per Kristian Hagen
Miljöinspektör

Linda Enström
Miljöinspektör