Du är här:

Riskklassning och avgifter

Avgifter

Livsmedelskontrollen finansieras av avgifter från företagen. Detta innebär att du som företagare betalar för att täcka samhällsbyggnadsförvaltningens kostnad för livsmedelskontrollen. Vi tar ut avgift för: registrering av livsmedelsanläggning, årlig kontrollavgift samt, i fall där extra tillsynsbesök/handläggningstid krävs, avgift för extra offentlig kontroll. Avgiften beräknas utifrån den kommunala timtaxan för livsmedelkontroll som är 1154kr för 2018.

Avgift för registrering

När du anmäler en livsmedelsverksamhet till Miljö- och hälsoenheten betalar du en engångsavgift för registrering av din livsmedelsanläggning. Avgiften ska täcka en timmes arbetstid och är därför 1154kr.

Årlig avgift

Din årliga kontrollavgift baseras på hur mycket kontrolltid din verksamhet ska ha, vilket i sin tur beror på vilken riskklass den placeras i. Vilken riskklass en verksamhet hamnar i baseras på tre saker:

  • Typ av verksamhet: hantering av rått kött är mer riskfyllt än t.ex. försäljning av förpackade livsmedel
  • Verksamhetens omfattning: antal serverade portioner/dag eller antalet anställda
  • Känsliga konsumentgrupper: om din verksamhet riktar sig till t.ex. barn under fem år, äldre eller människor med nedsatt immunsystem

Läs mer om riskklassning här

Avgift för extra offentlig kontroll

Extra offentlig kontroll (EOK) är den kontroll som Miljö- och hälsoenheten utför utöver den normala kontrollen. Denna tid debiteras med timavgift.

Extra offentlig kontroll kan till exempel vara kontroll med anledning av klagomål, matförgiftningar eller när brister behöver följas upp.

Sidan uppdaterades

2018-06-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Eva Sundqvist
Miljöinspektör
0660-887 76
Skicka e-post

Minna Kraatari
Miljöinspektör
0660-887 32
Skicka e-post

Per Kristian Hagen
Miljöinspektör
0660-880 58
Skicka e-post

Linda Enström
Miljöinspektör
0660-889 58
Skicka e-post