Du är här:

Livsmedelsverksamhet i hemmet

För dig som planerar att starta en livsmedelsverksamhet i hemmet finns en del saker att ta särskild hänsyn till. Tänk på att det alltid är du som livsmedelsföretagare som är ansvarig för att de livsmedel du producerar är säkra.

Kontroller och avgifter

Innan du startar din verksamhet ska du kontakta Miljö- och hälsoenheten för att registrera din livsmedelsanläggning. När en livsmedelsanläggning registreras tas en engångsavgift ut. Din verksamhet kommer efter det att riskklassas. Vid riskklassningen tittar vi bl.a. på risker i mathanteringen och hur stor verksamheten är. Detta ligger till grund för vilken årlig avgift du kommer att debiteras. Miljö- och hälsoenheten kommer regelbundet att besöka dig för att kontrollera att lämpliga förutsättningar finns för att du ska kunna bedriva din livsmedelsverksamhet.

Mer information

För lokaler som huvudsakligen används som privata bostäder och där livsmedel regelbundet bereds för utsläppande på marknaden finns särskilda krav. Kortfattat kan sägas att lokalen ska hållas ren och i gott skick. Det ska även, när det är nödvändigt, finnas tillgång till varmt och/eller kallt vatten för bl.a. handtvätt och sköljning av livsmedel. Viktigt att tänka på är att anpassa din verksamhet utifrån vilka förhållanden som råder i just ditt hem.

Se förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i bilaga II, kapitel III för mer information.

Du som producerar livsmedel har en skyldighet att förse dig själv, samt eventuell personal, med tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Vad som är tillräcklig kunskap beror givetvis på vad du gör i din verksamhet. Kunskap om livsmedelshygien kan inhämtas bl.a. genom utbildningar, litteratur eller internet.

Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det bör finnas tillräck­ligt med arbetsbänkar och utrymmen för den verksamhet du bedriver. Fundera kring vilken utrustning eller utrymmen just din verksamhet behöver innan du startar! Tänk på att hantering av olika slags livsmedel kan behöva särskilda arbetsytor, alternativt att du kan sköta hanteringen skilt i tid med hjälp av bra rutiner. Vid förvaring av livsmedel måste du också tänka på att de inte ska kunna förorena varandra. Med anledning av att köket även används privat bör det finnas ett system för att kunna särskilja den privata maten från den som används i företaget. Detta kan t.ex. ske genom att olika hyllplan i skåp/kylar/frysar avsätts för de olika ändamålen.

Den som förpackar eller säljer förpackade livsmedel är ansvarig att märkning är korrekt och inte vilseleder konsumenten. Vid försäljning av livsmedel bör man alltid informera om produkten innehåller ämnen som kan orsaka allergi eller intolerans. Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du eller någon i din familj blir sjuk är det extra noga med hygienen. Många sjukdomar kan smitta via mat till människor. Om lokalerna och toaletten delas med familjen är risken stor att smittan sprids. Virussjukdomar, magsjuka/vinterkräksjuka, sprids särskilt lätt, även via luften. Om du eller någon i din familj drabbas av en smittsam sjukdom bör all hantering av oförpackade livsmedel upphöra. Tänk även på att livsmedel som hanteras just innan sjukdomen brutit ut kan ha smittats. Du bör vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du återupptar livsmedelshanteringen.

Djur bör inte vistas i lokaler samtidigt som livsmedel bereds, hanteras eller lagras. Detta gäller framförallt när du hanterar oförpackade livsmedel.

Sidan uppdaterades

2020-01-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Eva Sundqvist
Miljöinspektör

Minna Kraatari
Miljöinspektör

Per Kristian Hagen
Miljöinspektör

Linda Enström
Miljöinspektör