Du är här:

Lagstiftning, branschriktlinjer och annan information

Lagstiftning

Livsmedelslagstiftningen är i stort sett likadan inom hela EU och gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel. Livsmedelslagstiftningen bygger på ett antal EG-förordningar:

EG-förordning 178/2002 — Allmänna reglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EG-förordning 852/2004 — Livsmedelshygienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EG-förordning 853/2004 — Särskilda hygienregler för animaliska livsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EG-förordning 882/2004 — Offentlig kontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som ett komplement till EG-förordningarna finns i Sverige även nationella lagar, förordningar och föreskrifter.

Livsmedelslagen (SFS 2006:804)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare information kring livsmedelslagstiftningen hittar du på Livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur du som företagare kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagare måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa. Många krav i lagstiftningen beskriver en målsättning utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger utrymme för flexibilitet, men samtidigt blir det svårare att veta hur man på bästa sätt uppnår lagstiftningens krav. I en nationell branschriktlinje kan många olika lösningar presenteras. Genom att de handlar om en specifik verksamhet kan de bli mer konkreta och därmed lättare att följa.

Nedan finner du de branschriktlinjer som bedömts av Livsmedelsverket.

Allergi och annan överkänslighet - hantering och märkning av livsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bageri och konditori "Rent mjöl i påsen"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Butik - säker mat i din butiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fisk och skaldjur - märkning av djupfrysta produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fiskprodukter - tillverkning av fiskprodukterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Honung - säker honunglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idrottsrörelsen - säker matlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kosttillskottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mjölk från gård - hygienisk intransport av obehandlad mjölk från gårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mjölkens kvalitet - kontroll av den obehandlade mjölkens kvalitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mjölkproduktion - hygienisk mjölkproduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hantverksmässig tillverkning av mejeriprodukter - Del 1 guidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hantverksmässig tillverkning av mejeriprodukter - Del 2 grundförutsättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rätt temperatur vid lagring och transportlänk till annan webbplats

Servicehandeln - säker matlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slakt - småskalig slakt och styckning av storboskap, gris och lammlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sport- och viktminskningsprodukterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vendingbranschenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vin och spritdrycker - produktion av alkoholdrycker - glögglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vård, skola och omsorg - säker matlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äggpackerierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till små företag

På Livsmedelsverkets webbplats finns broschyrer med information till livsmedelsföretag som säljer små mängder livsmedel från jorden och naturen såsom frukt, grönsaker samt produkter från boskapsuppfödning, jakt och fiske. Där finns även bra information för dig som planerar att starta ett café och för dig som ska importera livsmedel. Länkar till broschyrerna hittar du nedan.

Försäljning av små mängderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Import av färdigförpackade livsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Importing pre-packaged foodlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna kafélänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Opening a cafélänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2020-04-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Eva Sundqvist
Miljöinspektör

Minna Kraatari
Miljöinspektör

Per Kristian Hagen
Miljöinspektör

Linda Enström
Miljöinspektör