Kontrollbesök

För att säkerställa att de livsmedel som produceras, serveras och säljs är säkra så genomför Miljö- och hälsoenheten regelbundet kontroller.

Hur går en kontroll till?

De flesta kontrollbesök görs oanmälda. Beroende på syftet med kontrollen så granskas t.ex. rengöring, hur maten hanteras och förvaras, lokalens och utrustningens skick samt att menyn stämmer överens med det som faktiskt serveras. Ibland tas även prover på de livsmedel som verksamheten hanterar eller säljer.

Om inga brister uppmärksammats avslutas kontrollbesöket med att ett kontrollkort delas ut, vilket redogör för vad som granskats vid besöket samt intygar att verksamheten följer livsmedelslagstiftningens krav inom dessa områden.

Om brister uppmärksammas så delges företaget ett sanktionsbeslut, d.v.s. ett föreläggande eller ett förbud. Beslutet redogör för vilka avvikelser från lagstiftningen som uppmärksammades samt en tidsangivelse för när de ska vara åtgärdade. Miljö- och hälsoenheten gör därefter ett uppföljande kontrollbesök (så kallad extra offentlig kontroll) för att följa upp att bristerna åtgärdats. För den uppföljande kontrollen tas det ut en avgift (utöver den årliga avgiften) enligt kommunens timtaxa.

 

Handlingar är offentliga

Samhällsbyggnadsnämnden är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.

Sidan uppdaterades

2019-03-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Eva Sundqvist
Miljöinspektör

Minna Kraatari
Miljöinspektör

Per Kristian Hagen
Miljöinspektör

Linda Enström
Miljöinspektör