Du är här:

Rekommendationer för intag av fisk från Örnsköldsviksfjärden och Nätrafjärden/Köpmanholmen

Projektet Fiberbankar i Västernorrland har gjort en kartläggning av fiberbankar och fiberhaltiga sediment utanför skogsindustrierna längs med Västernorrlandskusten. Kartläggningen berör fiberbankar och fiberhaltiga sediment som är förorenade av tungmetaller och organiska miljögifter. Örnsköldsviksfjärden och Nätrafjärden/Köpmanholmen bedöms som två områden i länet som har den högsta riskklassen ”synnerligen stor risk”. För dessa områden har en miljömedicinsk riskbedömning gjorts utifrån intag av fisk med risk för högre intag av miljöföroreningar. Riskbedömningen är gjord av Klinisk Miljömedicin Norr på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland.

Rekommendationen för intag av samtliga fiskarter från Örnsköldsviksfjärden, Skönviken, Köpmanholmen, Svanö och Hallstanäs i Västernorrland är: För barn (upp till 18 år), kvinnor i barnafödande ålder, gravida eller ammande max tre fiskportioner per år, och för övriga vuxna max en fiskportion per vecka.

Örnsköldsviksfjärden och Nätrafjärden/Köpmanholmen är två av sex områden i länet med ”synnerligen stor risk” och Länsstyrelsen kommer därför prioritera dessa först i det fortsatta arbetet med fiberbankarna.

För övriga områden gäller Livsmedelsverkets generella kostrekommendationer, läs mer härlänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades

2020-04-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Per Kristian Hagen
Miljöinspektör (Livsmedel)

Mer information